Vi lever!

Mandskabet reddetCritiques hjemmeside har siden et hackerangreb i efteråret været i en sørgelig forfatning. Vi forsøgte til at starte med at få vores webhotel, Surftown, til at løse de sikkerhedsproblemer, som oprindeligt havde været årsag til havariet. Dette var dog forgæves, da de nægtede, at der skulle være problemer i deres ende, trods henvendelser fra adskillige kunder, hvis sider lå på samme server som vores og havde samme problemer. Vi besluttede os derfor at se os omkring efter et nyt webhotel og fandt en sikker havn hos det københavnske selskab Meebox.

Da tiden så kom til at flytte siden over til vores nye webhotel, viste det sig at databasen, som indeholdt alle de gamle sider og indlæg havde lidt stor skade, således at alle specialtegn, deriblandt de lettere uundværlige Æ, Ø og Å, blev vist med alskens sære symboler. Vores IT-afdeling,  Hans, forsøgte på alle tænkelige måder, at reparere databasen, så hele bagkataloget kunne genindlæses, men endelig i marts måtte denne indsats desværre opgives.

Vi har derfor set vores snit til at omkalfatre skuden og redesigne hele siden. Vi har valgt en mere visuel stil, som vi håber vil falde i vores læseres smag og som en nyskabelse har vi omfavnet de teknologiske tigerspring, som er gjort siden den gamle side blev designet, således at siden nu er mere velegnet til læsning på tablet-computere og mobiltelefoner.

Vi vil i den nærmeste fremtid få lagt bagkataloget af Critique- og Replique-artikler op igen og hvis det er teknisk muligt, bagkataloget af blogindlæg, ligesom der også vil begynde at komme nye artikler igen.

Vi håber, at vi ikke har tabt alt for mange af vores læsere i svinget, samt at der vil komme mange nye til.

Årsskriftet Critique bringer artikler fra og om den konservative og borgerlige kultur-, idé- og samfundsdebat. Det udkommer hvert efterår og indeholder over hundrede siders forskning, formidling, essays, polemik, politik og debat. Du kan bestille det her.