Redaktionsmøde: Terror og Danmarks fremtid

Critique podcast
Critique podcast
Redaktionsmøde: Terror og Danmarks fremtid
/

Medlemmerne af redaktionerne ved Årsskriftet Critique og Replique debatterer i vores nye podcastrække “Redaktionmøde” aktuelle og uaktuelle emner. I dette første program diskuterer redaktørerne terrorangrebet i Manchester og hvad det betyder for vores sikkerhed. Dernæst kommer diskuterer vi redaktør Christian Egander Skovs artikel om indvandringen “Nej til alarmisme, ja til realisme!”.

Dette program er første del af to. I anden del diskuteres kristendommens forhold til moral samt TV-serien Matador.

Deltagere: Anders Orris, Mikael Brorson og Christian Egander Skov