Henrik Jensen på Årskonference 22/2: “Autoritet, moral og pligtkultur.”

Henrik Jensen - photo: Mogens Engelund, Wikimedia

Det er med meget stor glæde, at vi kan præsentere årets første taler til Årsskriftet Critiques årskonference 22/2 på Aarhus Universitet “På vej mod en ny samfundsmoral?”. Det drejer sig om historikeren og forfatteren Henrik Jensen. Du kan læse mere om konferencen og bestille biletter her.

Henrik Jensen skriver om sit foredrag:

“I det tyvende århundrede mistede autoriteten sin traditionelle centrale betydning. Ord som omsorg og terapi afløste myndighed og ansvarliggørelse som dominerende udtryksformer overfor den enkelte. I 1960’erne gik det hastigt fra ”Du skal yde, før du kan nyde!” til ”Hvis du har lyst, har du lov!”.

Man skulle realisere sit “indre selv”. Men et samfund, som kun definerer sig gennem individuelle rettigheder, kan hverken skabe eller fastholde et moralsk fællesskab – det ender med at bestå af lutter sultne fugleunger.

“I den terapeutiske kultur opløses nedarvede kriterier for godt og ondt, rigtigt og forkert, i de nye kriterier: rask og syg, interessant og uinteressant; der kommer psykologi, hvor der engang var religion, moral og tradition,” skrev sociologen Philip Rieff.”

Henrik Jensen er lektor emeritus ved Roskilde Universitet. Han har skrevet en lang række anerkendte bøger om vor tids værdikrise og dens rødder i moderniteten. Herunder bl.a. Ofrets Århundrede, Det faderløse samfund, og Det ordentlige menneske. Derudover har han skrevet om Første Verdenskrigs åndshistoriske betydning, danskhed og meget mere. Endelig bidrager Henrik Jensen fast i en række danske medier.

Læs mere her