Der synges traditionen tro til Årsskriftet Critiques konferencer. Her "Som en rejselysten flåde"

Årskonference 2020: “På vej mod en ny samfundsmoral?” 22/2

17. november 2019
4 minutters læsetid

Det er med stor glæde, at vi kan invitere til årets store konservative begivenhed, Årsskriftet Critiques Årskonference 2020. I år kommer det til at handle værdier, værdiskred, samfundsmoral og sædernes forfald. Sidste tilmelding onsdag 19/2. Deltagelse koster 110 kr. for abonnenter og 160 kr. for andre.

Tilmeld dig her

Årets konference: På vej mod en ny samfundsmoral?

Tid: 22/2 kl. 12.30-17.30
Sted: Studenternes Hus, Frederik Nielsens vej 2-4, 8000 Aarhus C.

Det er næsten en kliché, at sæderne er i forfald. Lige siden romerne har folk med bekymring udbrudt ”oh tempora, oh mores!”.

Derfor er det også nemt i en håndevending at affeje vor tids bekymringer om værdiskred og hastigt forandrede moralske forestillinger som blot endnu et vers i samme gamle sang. Men måske er det også for nemt. I hvert fald er det, man kunne kalde den moralske ængstelighed ikke længere blot en sag for Faster Anna og onkel Jeronimus, men et emne, der fylder en del i den offentlige debat.

Værdiskredet debatteres i forhold til vores omgang med hinanden, vores omgang med det offentlige, det offentliges omgang med os, de riges omgang med deres velstand og de fattiges håndtering af deres fattigdom. Selv statsministeren taler om skred og satte i sin første åbningstale tillidskrisen i Danmark højt på dagsordenen. Striden om værdiskredet er ikke en, der let lader sig opdele i højre og venstre.

Mange borgerlige udtrykker ligesom statsministeren ængsteligheden ved udviklingen i den offentlige og private moral, men samtidig er en væsentlig forklaring måske netop den individualisme, som borgerlige traditionelt har stået vagt om, drivfjederen bag opløsningen?

Måske er der brug for en ny samfundstænkning, der overskrider grænser mellem højre og venstre, borgerlig og socialistisk? Eller måske skal Jeronimus bare sætte sig i gyngestolen og bappe videre på piben, mens verden går sin gang og mennesker lever deres liv.

Program

12.30 Velkomst og introduktion v. Ali Aminali

12.45 Henrik Jensen: Autoritet, moral og pligtkultur

 

Henrik Jensen – photo: Mogens Engelund, Wikimedia

I det tyvende århundrede mistede autoriteten sin traditionelle centrale betydning. Ord som omsorg og terapi afløste myndighed og ansvarliggørelse

 

som dominerende udtryksformer overfor den enkelte. I 1960’erne gik det hastigt fra ”Du skal yde, før du kan nyde!” til ”Hvis du har lyst, har du lov!”.

Man skulle realisere sit “indre selv”. Men et samfund, som kun definerer sig gennem individuelle rettigheder, kan hverken skabe eller fastholde et moralsk fællesskab – det ender med at bestå af lutter sultne fugleunger. Eller som sociologen Philip Rieff skrev: “I den terapeutiske kultur opløses nedarvede kriterier for godt og ondt, rigtigt og forkert, i de nye kriterier: rask og syg, interessant og uinteressant; der kommer psykologi, hvor der engang var religion, moral og tradition”.

13.45 pause

14.00 Niels Jespersen: Forsvar for samfundskontrakten

Niels Jespersen. Foto: Lars Hellmund

Den kulturbærende klasse herhjemme er den arbejdende middelklasse og den er under belejring fra alle sider: Fra en “woke” akademisk venstrefløj, der tror, man skaber plads til minoriteter ved at nedbryde de eksisterende fællesskaber og (køns)identiteter. Fra en højrefløj, der vil konkurrenceudsætte den danske arbejderklasse og ødelægge dens institutioner. Fra et teknokratisk centrum, der konstant er på jagt efter nye måder at dressere og optimere danskerne og underlægge alle livssfærer konkurrencestatens produktionskrav.

De udfordringer som venstre, højre og centrum søger at løse, kan ikke ignoreres, men løsningerne risikerer at underminere det fundament og den samfundskontrakt, som er grundlaget for vores velstand og frihed.

15.00 Kaffe og kage

15.30 Rasmus Ulstrup Larsen: Tidens tegn

Mange konservative påstår, at vi er mindre moralske end tidligere. Det er usandt. Vi er bare moralske på den forkerte måde. Det er selve de etiske fordringer, vi lever efter, der er kommet på afveje. Vi har i senmoderniteten oparbejdet en selvdisciplinering, der nok har styrket vores moralsk integritet, men samfundsetikken har vi kastet i flammerne.

I stedet lever vi under en ny etik, baseret på en treenighed af individualisme, selvrealisering og emancipation. Tilsammen udgør de tre begreber tidens tegn. Kampen fra konservativ side står og falder derfor ikke med at genskabe moralsk karakter i den enkelte, men om at skabe en kommunitær etik.

16.30 pause

16.40 panel med alle deltagerne

Konferencen slutter senest 17.30, herefter er der mulighed for en let middag i de tilstødende gemakker. Dem, der har lyst skal være velkommen til herefter at drage på den velassorterede Unibaren, hvor der er noget for enhver smag.

Om talerne

  • Henrik Jensen er lektor emeritus ved Roskilde Universitet. Han har skrevet en lang række anerkendte bøger om vor tids værdikrise og dens rødder i moderniteten. Herunder bl.a. Ofrets ÅrhundredeDet faderløse samfund, og Det ordentlige menneske. Derudover har han skrevet om Første Verdenskrigs åndshistoriske betydning, danskhed og meget mere. Endelig bidrager Henrik Jensen fast i en række danske medier.
  • Niels Jespersen er politisk kommentator og skribent ved en række danske medier. Han er forfatter til bogen Eksperimentet, der slog fejl, samt tidligere tillidsmand i SiD (nu 3F), Afghanistan-veteran, og cand.mag. i historie. Desuden Småborgerlig socialist og patriot, ivrig kværulant på facebook, debattørtype i medierne og medstifter af den politiske podcast “Udestuen”
  • Rasmus Ulstrup Larsen har gennem flere år beskæftiget sig med samfundsetik og er forfatter til bogen Tidens tegn, der udkommer ultimo februar 2020. Han er desuden redaktør ved aarsskriftet-critique.dk og arbejder til dagligt som politisk konsulent på Christiansborg.
  • Ali Aminali er konservativ folketingskandidat og forfatter til bogen Alis Danmarkshistorie. Bogen giver blandt andet et indblik i Ali Aminalis erfaringer som socialrådgiver i Århus, hvor det offentlige er med til at fremme en usund kultur blandt systemets klienter. Derudover er han klummeskribent på Berlingske og vært på podcasten Alis integrationsland.

Praktisk information

Tid: lørdag d. 22. februar kl. 12.30-17.30
Sted: Studenternes hus, Frederik Nielsens vej 2-4, 8000

Pris: 110 kr. for abonnenter, 160 for ikke-abonnenter.

Prisen inkluderer deltagelse samt eftermiddagskaffe og kage. Der vil kunne købes øl og vand til billige penge under konferencen.

Middag koster 110 kr. Der vil kunne købes øl, vin og vand til middagen.

Tilmeld dig her

 

Tegn abonnement på Årsskriftet Critique

Årsskriftet Critique