Taler til konferencen 23/2: Hjarn v. Zernichow Borberg: Det står slet ikke skidt til med integrationen

Så kan vi løfte sløret for vores anden ærede foredragsholder på Årsskriftet Critiques årskonference 23/2 “Indvandring, multikultur og sammenhængskraft” på Aarhus Universitet.

Det er konsulent og cand.polit. Hjarn von Zernichow Borberg, der i 2016 udgav den meget omtalte bog NYDANSK – Er nydanskere og danskerne virkelig så forskellige?, hvor han gennem statistik materiale viste, at der faktisk ikke er den store forskel på danskere og indvandrere af ikke-vestlig oprindelse.

Han skriver om sit foredrag:

Hvad ved vi om ghettoer, integration og ikke-vestlige personer?

“Er de forskellige etniske grupper i Danmark virkelig så forskellige, når vi ser på f.eks. kriminalitet, uddannelse og økonomi? En stor del af debatten i aviserne og på de sociale medier tager som oftest udgangspunkt i beskrivelser af nogle – ofte ret små – minoritetsgrupper blandt ikke-vestlige personer. Men er ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere virkelig så forskellige fra personer af dansk oprindelse?”

Hjarn von Zernochow Borberg er er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet og tilknyttet Økonomisk Institut som ekstern lektor i Samfundsbeskrivelse. Han er tidligere kontorchef i Udlændingestyrelsen. Derudover er han partner i virksomheden Portfolio Planner ApS og seniorrådgiver samt administrationschef i konsulentnetværket cphfacilitation. Han er desuden forfatter til en række fag- og debatbøger

Tilmeld dig konferencen her, medens der endnu er plads