Årskonference 2019: Indvandring, multikultur og sammenhængskraft

Publikum lytter intenst

Det er med stor glæde, at vi kan invitere til årets store konservative begivenhed, Årsskriftet Critiques Årskonference 2019. I år kommer det til at handle om indvandring, multikultur og sammenhængskraft. Tilmeld dig her.

Deltagelse koster 110 kr. for abonnenter og 160 kr. for andre. Middag efter konferencen koster 110 kr.

Årets konference: Indvandring, multikultur og sammenhængskraft

Tid: 23/2 kl. 12.30-17.30
Sted: Studenternes Hus, Frederik Nielsens vej 2-4, 8000 Aarhus C.

Masseindvandrigen har været kilden til de sidste tyve, tredive års væsentligste samfundsdebat: Familier, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, avisernes debatspalter, offentlige møder, Folketinget og befolkningen i det hele taget har delt sig efter anskuelse, og fronterne er skarpt optegnede.

Udlændingebatten har haft mange kendetegn. Et af dem har været én fløjs tilbøjelighed til at gøre debatten til en debat om danskernes tolerance eller mangel på samme, om tonen i debatten, om fordomme osv. Et andet kendetegn har været en anden fløjs tilbøjelighed til at gøre debatten til en debat om islam; om islams kvindesyn, integrationsresistens og/eller herskertrang.

Et klart kendetegn ved debatten har i hvert fald været, at disse to fløje har været lige så konstante som de har været ude af kontakt med hinanden.

Men kendetegnet for en velfungerende offentlig debat er, at den må foregå på et faktuelt grundlag, og fastholder sammenhængen mellem præmisser og konklusioner.

Vi ved faktisk noget om, hvad indvandringen betyder for Danmark, vi ved noget om de demografiske udsigter, om integrationens tilstand og de kulturelle og økonomiske udfordringer og muligheder. Det er muligt at debatere udlændingespørgsmålet på et faktuelt grundlag.

Årsskriftet Critique forsøger med årskonferencen på Århus Universitet den 23. februar 2019 at gøre op med grøftegraveriet og få præmisserne og konklusionerne til at hænge sammen. Vi spørger kort sagt: hvad ved vi om indvandringen til Danmark – og hvilke konsekvenser har den for sammenhængskraften, nationaløkonomien og Danmarks fremtid som det danske folks fædreland?

Konferencen er arrangeret i samarbejde med Konservative Studenter og med støtte fra tænketanken Unitos.

Program

12.30 – velkomst

12.45 – Mikael Jalving: I det lange løb er vi alle døde

I det lange løb er vi alle døde, skal den engelske nationaløkonom John Maynard Keynes have sagt for små 100 år siden. Det var polemisk ment, men udsprang af et ønske om at redde markedsøkonomien ved hjælp af en ekspansiv finanspolitik i den turbulente mellemkrigstid. Citatet kan imidlertid overføres til debatten om indvandringens konsekvenser – uanset hvor man står. Fatalisme på to måder: Alt vil blive godt! Eller: Europa går under! I et forsøg på at befri os fra fatalismen vil mit foredrag forsøge at konkretisere, hvad vi ved, og hvad der med størst mulig sandsynlighed er i vente for de kommende generationer af danskere.

13.45 – pause

14.00 – Hjarn v. Zernichow-Borberg: Hvad ved vi om ghettoer, integration og ikke-vestlige personer?

Er de forskellige etniske grupper i Danmark virkelig så forskellige, når vi ser på f.eks. kriminalitet, uddannelse og økonomi? En stor del af debatten i aviserne og på de sociale medier tager som oftest udgangspunkt i beskrivelser af nogle – ofte ret små – minoritetsgrupper blandt ikke-vestlige personer. Men er ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere virkelig så forskellige fra personer af dansk oprindelse?

15.00 – Kaffe og kage

15.30 Mikkel Andersson: Eksperimentet, der slog fejl

Den asylbaserede migration, der på mindre end fire årtier har ført til, at der lever omtrent en halv million borgere med ikke-vestlig oprindelse i Danmark, er et demografisk eksperiment uden fortilfælde i landets historie. Eksperimentet har affødt en lang række problemer i forhold til kriminalitet, økonomi, uddannelse, sammenhængskraft og boligpolitik samt et utal af værdikampe, hvoraf en stor del i varierende grad handler om islams rolle i samfundet, samt i hvor høj grad et mellemøstligt/nordafrikansk værdisæt er kompatibelt med et majoritetsdansk.

Problemerne er vokset i omfang i takt med den gradvise asylindvandring og vil efter alt at dømme – trods talrige forsikringer om det modsatte – blive ved med at vokse, medmindre den nuværende asylpolitik ændres grundlæggende.

16.30 – pause

16.40 panel med deltagerne

Om talerne

  • Mikael Jalving er ph.d. i historie fra European University i Firenze. Han arbejder som journalist, foredragsholder og kommentator og har foruden mange andre bøger bl.a. udgivet bogen Absolut Sverige – en rejse i tavshedens rige.
  • Hjarn von Zernochow Borberg er er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet og tilknyttet Økonomisk Institut som ekstern lektor i Samfundsbeskrivelse. Han er tidligere kontorchef i Udlændingestyrelsen. Derudover er han partner i virksomheden Portfolio Planner ApS og seniorrådgiver samt administrationschef i konsulentnetværket cphfacilitation. Han er desuden forfatter til en række fag- og debatbøger.
  • Mikkel Andersson er journalist og skribent ved Berlingske Tidende, radiovært på Radio 24/7s program Q&A og sammen med historiker Niels Jespersen forfatter til bogen Eksperimentet, der slog fejl. Mikkel Andersn er cand.public. og har en BA i historie.

Praktisk information

Tid: lørdag d. 23. februar kl. 12.30-17.30
Sted: Studenternes hus, Frederik Nielsens vej 2-4, 8000
Pris: 110 kr. for abonnenter, 160 for ikke-abonnenter.

Prisen inkluderer deltagelse samt eftermiddagskaffe og kage. Der vil kunnne købes øl og vand til billige penge under konferencen.

Middag koster 110 kr. Der vil kunne købes øl, vin og vand til middagen.

Tilmeld dig her