Med lov skal man land bygge

2. juli 2018
2 minutters læsetid

Af Stig Høgh Rasmussen

Den 27. juni skærpede Østre Landsret dommen over Claus ”Moffe” Nielsen, der blev idømt 2 års fængsel samt pålagt konfiskation for overtrædelse af straffelovens § 191, den hårde narkotikaparagraf. De fleste blev først bekendt med Nielsen, da han i 2016 stod frem i dokumentaren ’Cannabismanden fra Holbæk’, og fortalte hvordan han producerede og solgte cannabisolie. Dommen er vigtig, da den fortæller os om retsstaten.

”Håber du dør af kræft, lortemenneske”

Cannabisdebatten er en af de emner, der får folk op i det røde felt. Et skoleeksempel på nutidens postfaktuelle debat, hvor følelser står over fakta. Det måtte de konservatives Rasmus Jarlov erfare, da han sidste år erklærede sig modstander, og fik som respons, at ”verden ville blive et bedre sted, når han stoppede med at trække vejret”, og ”Håber du dør af kræft, lortemenneske”.

Reaktionerne på Nielsens dom var tilsvarende følelsesladede. Her kom både vrede kommentarer om den stakkels syge moster, beskyldninger om politikere der er ude af trit samt den gode gamle traver: Det er for dårligt, at politiet ikke har tid til at anholde kriminelle indvandrere, men tid til at plage stakkels Nielsen. Både til venstre og til højre findes der apologi for lovbrud.

Ikke et mirakelmiddel

Til trods for den følelsesladede debat er de kloge hoveder ikke ubetinget positivt stillede. Professor Lars Arendt-Nielsen fra Aalborg Universitet, præsident for the International Association for the Study of Pain, advarede tidligere dette år om problematikken i en holdningsdebat. Han pointerende også, at til trods for smertelindring i visse tilfælde, var dette langtfra nok til at kunne sige noget generelt om effekten. Endvidere har både Lægeforeningen og DSAM (De Praktiserende Lægers Videnskabelige Selskab), kritiseret Lægemiddelstyrelsen for den vejledning de har stillet til rådighed. Til trods for de relevante autoriteters skepsis falder dette for døve øren. Befolkningen har jo taget stilling, må man forstå.

Morale versus ret

Østre Landsrets dom over Nielsen er først og fremmest et spørgsmål om retsstaten. I et frit, demokratisk samfund kan spørgsmålet om et lovbrud ikke reduceres til folkestemningen. Dommen over Nielsen må ses som et praktisk eksempel på retspositivismen, den teori hvor der ikke findes en nødvendig sammenhæng mellem retten som den er, og retten som den bør være. At Nielsen fremhæves som en martyr og de svages vogter flytter ikke et komma i sagens kerne: At vores domstole har fundet ham skyldig og dømt ham for en straffelovsovertrædelse. Er man uenig i det, må man benytte sig af sine demokratiske rettigheder, og deraf på retlig vis få loven ændret. Alt andet er uholdbart i en retsstat. Punktum.

Over indgangen til Københavns Byret står der skrevet ”Med Lov skal man Land Bygge”. Lad dette altid være gældende for rettens gang. Også for Claus ”Moffe” Nielsen.


Stig Høgh Rasmussen er stud.jur. på Aarhus Universitet. Han er aktiv i Konservativ Ungdom og har bl.a. skrevet for tidsskriftet Paragraf. Derudover er han altid krænket af krænkelseskulturen. På aarsskriftet-critique.dk skriver han om bl.a. retsstaten, udlændingepolitik, de postfaktuelle indspark i debatten og naturligvis krænkelseskulturen.

Tegn abonnement på Årsskriftet Critique for kun 199,-

CRITIQUE 2023 - Forside

Få Årsskriftet Critique

Tegn abonnement i dag for 199 kr

CRITIQUE 2023 - Forside