Når konservative udmeldinger går godt – og galt

Det kan lade sig gøre at forene de modsatrettede strømninger i Det Konservative Folkeparti. Det skriver månedens kronikør Rasmus Jarlov, der sammenfatter hvad der forener partiet og hvorfor denne forening fortsat er partiets chance for at profilere sig i det politiske landskab.

 

af Rasmus Jarlov

Læseren har sikkert aldrig selv hørt det med egne ører. Men måske har hun hørt om, at det engang er sket. Nemlig at en af os konservative politikere i Danmark er kommet til at sige noget, som ikke var konservativt. Og selvom det naturligvis er ufatteligt sjældent, så kan man overveje, hvorfor det kan hænde.

Dårlige udmeldinger kan deles op i to typer. Dels er der uintelligente udmeldinger, som ingen kan være enig i. De er ikke så interessante.

Men dels er der også de udmeldinger, som er intelligente nok, men som man som konservativ borger alligevel ikke kan genkende sig selv i, fordi man ikke opfatter dem som konservative. Den slags udmeldinger kommer måske, fordi vi konservative politikere ikke altid er velbevandrede nok i konservatismen. Men de kommer også, fordi der kan være flere forskellige opfattelser af, hvad konservatisme er. Sådan er det indenfor alle politiske retninger. Det er ikke noget unikt for den konservative bevægelse.

De tre retninger

Dansk konservatisme har altid bestået af tre hovedretninger: Nationalkonservatisme, liberalkonservatisme og socialkonservatisme.

Hvis man vil lave en succesfuld konservativ udmelding, hvor der ikke skal være en stor gruppe konservative danskere, som føler sig fremmedgjort, så skal der tages hensyn til både fædreland, frihed og socialt ansvar.

De nationalkonservative går op i Gud, konge og fædreland. De ønsker en stram indvandringspolitik, favorisering af dansk kultur og modstand mod EU. De liberalkonservative sætter den personlige frihed højere end alt andet. De ønsker lavere skatter, færre regler og mindre overvågning. De socialkonservative synes, de liberalkonservative og nationalkonservative er for højreorienterede. De betragter modsat de andre to retninger konservatismen som en midterposition og går op i det sociale ansvar, miljø og EU.

Gode udmeldinger

Hvis man vil lave en succesfuld konservativ udmelding, hvor der ikke skal være en stor gruppe konservative danskere, som føler sig fremmedgjort, så skal der tages hensyn til både fædreland, frihed og socialt ansvar.

Hvis en udmelding er i modstrid med en af disse grundværdier, får den formentlig ikke succes. Siger man noget meget liberalt, som kan opfattes anti-nationalt, så får man halvdelen af baglandet på nakken (eksempelvis afskaffelse af værnepligt). Siger man noget meget nationalt, som kan virke anti-liberalt, så giver det også problemer (eksempelvis burkaforbudet). Siger man noget meget socialt eller pragmatisk, som fremstår anti-nationalt, virker det heller ikke (eksempelvis lempelser af udlændingepolitikken eller overdragelse af mere ansvar til EU).

Typisk er det KU, der kommer med flest over-liberale udmeldinger (fri narko, fri indvandring, afskaffelse af folkekirken for at tage et par af perlerne over de senere år). Den klage hører man sjældent om folketingsgruppen, hvor kritikken på gangene til landsrådet nok snarere går på, at politikken af nogle opfattes som for midtersøgende – dvs. socialkonservativ. Nationalkonservatismen mangler stærke fortalere, men er bl.a. godt repræsenteret af kredsen om dette tidsskrift.

Ingen unik udfordring

Vi skal ikke bilde os ind, at udfordringen med at afbalancere hensyn til flere forskellige standpunkter er noget særligt for vores parti. Den udfordring har man i alle partier.

Uenigheden i vores parti står især om EU, indvandring og miljøpolitik. Det er centrale politikområder, men der er da heldigvis også store politikområder, hvor der er fælles fodslag.

Det kan sagtens lade sig gøre at forene alle de tre store konservative lejre og lave konservative træffere. Partiets insisterende kamp for dansk kultur og modstanden mod velfærdsstatens stadig større udbredelse er alle lejre enige i. Det så vi, da partiet kæmpede mod folkeskolereformens obligatoriske lektiecaféer sidste år. Alle lejre er også enige i hovedlinjerne i partiets økonomiske politik, hvor vi kæmper for lavere offentlige udgifter og mere personligt ansvar og råderum. Så både indenfor værdi- og fordelingspolitik er der heldigvis mere, der samler end skiller os. Ellers ville det også være skidt.

Hvis partiet skal klare sig godt, skal lejrene ikke forsøge at udradere hinanden. Det kommer aldrig til at lykkes. En succesfuld konservativ kurs tager hensyn til både fædreland, frihed og socialt ansvar. Nogle konservative har mere af det ene end det andet i sig. Men vi har alle noget af det hele, og man må som konservativ politiker have alle tre værdier for øje i alle sine udmeldinger, hvis man vil have succes.

Konservatives plads

Det betyder ikke, at vi mister vores kant som parti. Kompromiset mellem fædreland, frihed og socialt ansvar er ikke en blød udvisket midterposition. De mest venstreorienterede synspunkter i den konservative bevægelse ligger måske nok på midten af dansk politik, men det gør de andre konservative lejre ikke, og derfor vil partiet helt naturligt befinde sig til højre for midten i både værdipolitik og fordelingspolitik. Omvendt er det også klart, at vi ikke kommer til at ligge til højre fra Dansk Folkeparti i værdipolitikken eller til højre for Liberal Alliance i fordelingspolitikken.

Vi bør have holdninger, som vi kæmper mest for (familien, skattelettelser, forsvaret og kulturen eksempelvis). Men på en højre-venstre-skala kommer vi ikke til at være et yderparti hverken i værdi- eller fordelingspolitik. Til gengæld vil vi fortsat være det eneste parti, der er borgerligt i begge dele.

Rasmus Jarlov er leder af Det Konservative Folkeparti i Københavns Borgerrepræsentation.