Jon A.P. Gissel

Jon A.P. Gissel dr.phil. i historie og forfatter til værket Konservatisme og Kulturkamp om de danske kulturkonservative og deres forsvar mod åndsradikalismen i slutningen af 1800-tallet. Jon A.P. Gissel udbyder foredrag om en række emner om historie, konservatisme og kristendom.

Konservative om kulturens grundlag

Hvordan har konservativt sindede personer gjort sig gældende i kulturdebatten, særligt under kulturkampen i sidste tredjedel af 1800-tallet, som ellers altid er blevet set fra radikalt synspunkt? Hvilket alternativ var der til Georg Brandes og andre kulturradikales ateistiske og naturalistiske opfattelse af livet? Hvordan har konservativt sindede personer gjort sig gældende i kulturdebatten, særligt under kulturkampen i sidste trediedel af 1800-tallet, som ellers altid er blevet set fra radikalt synspunkt?Hvilket alternativ var der til Georg Brandes og andre kulturradikales ateistiske og naturalistiske opfattelse af livet? Det drejer sig f.eks. om Henrik Scharling, Johannes Steenstrup og Julius Paludan. Denne kulturelle konservatisme har Jon Gissel behandlet i bogen ‘Konservatisme og Kulturkamp’, der udkom i juni 2014.

Konservatisme i Danmark.

Det er en overset vinkel på både dansk politisk historie og dansk åndshistorie. Hvordan har konservative handlet i dansk politik siden 1848? I hvilken forstand var de første statsministre konservative? Og hvordan forsøgte politisk konservative at handle, efter at de havde tabt regeringsmagten i 1901 og frem til Poul Schlüters regeringsdannelse i 1982 og til valget i 2001? Og hvordan har konservative gjort sig gældende i kulturdebatten, særlig kulturkampen i sidste trediedel af 1800-tallet, som ellers altid er blevet set fra radikalt synspunkt?

Danske Statsministre 1848-1924

Meget få kan nævne den første danske statsminister, som blev kaldt premierminister, men her kan man høre om ham. Man kan også høre om, hvordan et embede udviklede sig, som i dag står helt centralt i dansk politik. Hvem var de, og hvilke udfordringer stod de overfor? Dermed får man også et overblik over dansk politisk historie fra Enevældens afskaffelse til et fast partisystem, fra dansk-tysk sammenstød i 1848 til Genforeningen i 1920.

Det byzantinske Rige

Da Romerriget gik under, var det egentlig kun den vestlige del af det, som bukkede under for folkevandringerne. Den østlige bestod med hovedstaden Konstantinopel helt frem til 1453, da tyrkerne erobrede byen. Byen havde fra sin grundlæggelse været kristen og blev et centrum for den østlige kirke og et stort kulturcentrum. En farverig, men også tragisk historie udfoldede sig her. Ydre stormløb, men også indre konflikter satte deres præg på den. De indre konflikter kunne bl.a. være forskellige opfattelser af kristendommen. Når vi tænker på Middelalderen, tænker vi som regel på Vesteuropa, men på Balkan og i Lilleasien blomstrede en høj og spændende kultur, som har præget den kristne tradition dybt. Især mosaikkerne har fascineret eftertiden, f.eks. dem man finder i Ravenna.

Spaniens Storhedstid og Guldalder

Hvad er spansk kultur? Mange har læst Cervantes’ Don Quijote, men der var meget mere: En bølge af historie og kultur med udgangspunkt i Spanien. Det land, som så mange har besøgt, har en dybt fascinerende historie: Den katolske Modreformation, Kampen mod tyrkerne, Den store Armada og deltagelsen i Trediveårskrigen. Spaniens storhedstid faldt i 15- og 1600-tallet, under kongerne af det habsburgske dynasti, med store militære triumfer og erobringer, og samtidig med en stor kulturel blomstring, indenfor litteratur, arkitektur og musik.

Bestil et foredrag

Du kan udfylde nedenstående skema for at kontakte Jon A.P. Gissel med henblik på foredrag. Pris og nærmere vilkår aftales med foredragsholder.