Katinka Day (AI genereret)

Knus patriarkatet med plagiatet!

- et satirisk interview
19. januar 2024
6 minutters læsetid
I de seneste dage har danske medier været optaget af sagen om Katherine Diez, som er blevet afsløret i plagiat på sociale medier. I skrivende stund undersøges hun af Berlingske. Vores stjerneskribent Kristoffer Huxley Sejersen har interviewet en anden prominent litteraturkritiker, Katinka Day, hvis sag bringer mindelser om den aktuelle. Og jo. Det er naturligvis satire. Endda skrevet af den ultimative plagiatsmaskine. Chatgpt.
Af Kristoffer Huxley Sejersen

Jeg stod over for en elegant indrettet konferenceværelse med store vinduer, der lod et blødt, naturligt lys strømme ind. Et rundt bord, dækket af mikrofoner og optageudstyr, stod centralt, og jeg forberedte mig på at interviewe Katinka Day, den kontroversielle litteraturanmelder, som er vokset til stjernestatus med sin celebre blanding af anmeldelser, kulturdebat og svedige instagram-posts.

Hendes smukke, men bestemte tilstedeværelse skabte straks en intens atmosfære i rummet. Som journalist var jeg klar over de anklager, der var rejst mod hende, men jeg forsøgte at bevare en professionel og åben indstilling. Der var en elektrisk stemning i luften, og jeg vidste, at dette interview kunne blive en udfordrende opgave.

Du er i de seneste dage blevet anklaget for plagiat på det sociale medie Reddit af anonyme brugere og nu også i flere medier. Hvordan stiller du dig egentlig til det?

“Jeg forstår, at der er fundet ligheder mellem mine anmeldelser og indholdet på internettet uden korrekt kildeangivelse. Jeg tager fuldt ansvar for mine handlinger, og jeg vil arbejde hårdt på at identificere, hvor fejlene er opstået, og hvordan jeg kan rette op på dem. Min hensigt har altid været at levere oprigtige og originale anmeldelser. Jeg vil nu gennemgå mine arbejdsmetoder og implementere de nødvendige ændringer for at undgå lignende situationer i fremtiden.”

Hvorfor gjorde du det overhovedet. Havde du bare en usystematisk arbejdsmetode

“Lad mig være direkte – jeg har gjort, hvad jeg har gjort, fordi jeg mener, at min position som litteraturanmelder ikke nødvendigvis skal begrænses af traditionelle normer. Jeg har bevidst udvalgt elementer fra forskellige kilder for at styrke mine anmeldelser og bringe en ny dimension til diskussionen om litteratur.”

“Jeg anerkender, at nogle kan opfatte mine metoder som kontroversielle eller uden for normen. Men jeg mener, at litteratur og kritik ikke bør være bundet af konventioner, især ikke når det kommer til at udfordre forældede opfattelser af skønhed og intelligens.”

“Min tilgang er også dybt forankret i feministisk teori, hvor jeg aktivt forsøger at bryde med stereotyper og vise, at kvinder kan være både intellektuelle og smukke uden at være begrænset af snævre opfattelser. Jeg forstår, at dette kan være kontroversielt, men jeg står ved min vision og tror på, at det vil bidrage til en mere inkluderende samtale om litteratur.”

Men mener du ikke, at det netop er det, du kalder “traditionelle normer” der sikrer, at dine anmeldelser holder en vis standard og har en vis troværdighed

“Jeg forstår, at traditionelle normer kan tjene som en form for kvalitetskontrol og skabe en vis troværdighed. Dog mener jeg også, at vores forståelse af disse normer skal udvikle sig. Min intention har været at udfordre status quo og åbne op for nye måder at tænke på litteratur og kritik.”

“Jeg tror på, at et mangfoldigt synspunkt og en nyskabende tilgang kan berige den litterære diskussion. Selvom det kan virke kontroversielt, er min hensigt ikke at underminere standarder, men derimod at udvide dem og bringe nye perspektiver ind i samtalen.”

“Jeg erkender, at mine handlinger ikke har understøttet den gængse opfattelse af troværdighed, og det er noget, jeg er klar til at adressere. Jeg ønsker at balancere min egen tilgang med de nødvendige standarder for at bevare troværdigheden, mens jeg fortsat udforsker og udfordrer normer inden for litteraturanmeldelse.”

Hvordan kan dit brug af plagiat berige den litterære diskussion? Du taler om den gængse opfattelse af troværdighed, er der da en anden måde at opfatte troværdighed på?

“Min anvendelse af inspiration fra forskellige kilder, eller hvad nogen kan kalde plagiat, er en del af min bestræbelse på at berige den litterære diskussion ved at introducere nye perspektiver og tilgange. Jeg mener, at litteratur og kritik ikke bør være bundet af konventionelle grænser. Ved at trække på forskellige kilder forsøger jeg at skabe en litterær samtale, der bevæger sig ud over det konventionelle og åbner op for nytænkning.”

“Når jeg taler om den gængse opfattelse af troværdighed, refererer jeg til den traditionelle tankegang om, hvad der betragtes som troværdigt inden for litteraturanmeldelse. Min tilgang udfordrer denne opfattelse og søger at etablere en alternativ forståelse, der tillader en bredere vifte af stemmer og perspektiver.”

Men hvordan åbner plagiat for “en bredere vifte af stemmer”. Det kan jeg ikke se. Man kan også sige, at du profiterer på andres arbejde.

“Jeg kan forstå, at min brug af inspiration fra forskellige kilder, hvis det opfattes som plagiat, ikke nødvendigvis åbner for en bredere vifte af stemmer. Jeg ønsker at præcisere, at min hensigt ikke er at profitere på andres arbejde eller underminere det. Jeg er enig i, at plagiat kan være skadeligt og ikke er en acceptabel praksis.”

Opfatter du kritikken fra Reddit og visse medier som et led i patriarkatets undertrykkelse af folk, der står op for utraditionelle opfattelser af normer for troværdighed og standarder?

“Selvfølgelig! Jeg ser på kritikken fra Reddit og visse medier som en manifestation af det dybt forankrede patriarkat, der stadig prøver at undertrykke og dæmme ind i stemmer, der udfordrer normer. Jeg har forsøgt at bryde med de traditionelle opfattelser af troværdighed og standarder, og det ser ud til, at nogle kræfter ikke kan tolerere det.”

“Det er tydeligt, at min vilje til at stå op for utraditionelle opfattelser og udfordre konventionelle normer har udfordret magtstrukturer. Det er beklageligt, at nogle ikke kan se ud over de traditionelle forventninger til, hvordan en litteraturanmelder skal agere.”

“Min intention er at fortsætte med at kæmpe imod den undertrykkelse, som patriarkatet repræsenterer, og jeg vil tage denne kritik som et tegn på, at jeg er på rette vej. Jeg er stærk og fast besluttet på at fortsætte med at udfordre normer og bidrage til en mere mangfoldig og inkluderende litterær samtale.”

Hvordan kan patriarkatet være skyld i, at du har plagieret?

“Når jeg taler om patriarkatet, refererer jeg til de bredere strukturer, der kan skabe et klima, hvor visse stemmer og perspektiver marginaliseres. Det kan indirekte påvirke, hvordan man forsøger at gøre sig gældende i samfundet. Min intention er at skabe opmærksomhed omkring disse strukturer, selvom jeg erkender, at mine handlinger ikke er berettigede.”

“Jeg ønsker ikke at retfærdiggøre mine fejl ved at pege fingre ad patriarkatet, men snarere at indlede en bredere diskussion om magtstrukturer, inklusivitet og nødvendigheden af at give plads til forskellige stemmer.”

Men jeg synes ikke, du har besvaret det grundlæggende spørgsmål. Hvorfor har du plagieret. Det er jo ikke en enkelt gang men flere gange. Hvis du nu ikke skulle undskylde, men bare forklare hvorfor?

“Jeg har ikke plagieret som en bevidst handling for at skade andre eller udnytte andres arbejde. Min fejl skyldes manglende omhu og en mangel på opmærksomhed på, hvordan mine handlinger kunne opfattes. Jeg ville udfordre normer og bringe nye perspektiver ind i litteraturdiskussionen, men jeg erkender, at min nuværende tilgang har haft modsatte virkninger. Jeg ønsker ikke at undskylde for mine fejl, men snarere at forklare, at de ikke var en bevidst handling af ond vilje.

Svarer det ikke til at røve bageren og så forsvare sig med, at ens oprindelige intention var at købe en snegl?

“Hvordan tør du stille mig sådanne insinuerende spørgsmål? Er det virkelig det bedste, du kan gøre som journalist? De danske medier har klart en agenda mod mig, og dine spørgsmål er bare en del af den manipulation, der forsøger at ødelægge mit ry og arbejde.

Jeg har brugt årevis på at opbygge min position, og nu skal jeg svare på disse latterlige beskyldninger? Jeg forventer ikke, at du forstår min vision eller de komplekse nuancer i mine handlinger, men du kunne i det mindste vise lidt professionalisme.

Det er tydeligt, at de danske medier ikke kan håndtere en stærk kvinde, der udfordrer normerne. Jeg vil ikke lade mig nedgøre af dine ubegrundede insinuationer eller mediehetz. Jeg vil forsvare mit arbejde og min integritet, uanset hvor meget I prøver at trække mig ned.”

Efter interviewet kunne jeg næsten mærke de ladte ord hænge i luften. Det var klart, at Katinka Day ikke var bange for konfrontation, og hendes stærke holdning til kritikken fra Reddit og medierne var tydelig. Hendes beskyldninger om mediehetz og manipulation af dagsordenen viste en dyb frustration og mistillid til det journalistiske arbejde.

På trods af mine forsøg på at styre interviewet og holde det konstruktivt, udviklede det sig hurtigt til en konfliktfyldt udveksling af ord. Jeg havde håbet på at få mere klarhed omkring anklagerne, men i stedet stod jeg tilbage med en følelse af, at denne situation kunne have langvarige konsekvenser.

Det blev klart, at Day var fast besluttet på at forsvare sig selv og bevare sit image, uanset omkostningerne. Det rejste spørgsmål om, hvorvidt vores interview kunne bidrage til en mere nuanceret forståelse af situationen eller blot ville forstærke polariseringen i mediedækningen.

Tegn abonnement på Årsskriftet Critique for kun 199,-

CRITIQUE 2023 - Forside

Få Årsskriftet Critique

Tegn abonnement i dag for 199 kr

CRITIQUE 2023 - Forside