Christian Egander Skov: “Konservatismen og det vitale centrum” på Årskonferencen 24/2

Så kan vi byde velkommen til sidste taler til Årsskriftet Critiques årskonference på Aarhus Universitet 24/2 om systemkritik og systemforsvar. Husk at du kan bestille billetter til deltagelse samt spisning her. Deltagelse koster kun 110 kr. for abonnenter og 160 kr. for andre.

Sidste taler er fra vores egne rækker. Det er nemlig redaktør ved Årsskriftet Critique og Replique Christian Egander Skov, der ud over at være historiker og forfatter til bogen Konservatismen i Mellemkrigstiden er en udtalt konservativ stemme i den offentlige debat.

Han skriver om sit foredrag:

“Vi lever i en tid, hvor fundamenter svækkes og vi står på stadig mere usikker grund. Fornemmelsen af krise trænger gennem selv den mest skudsikre optimisme. Fra højre og venstre lyder en stadig mere uforsonlig kritik mod den globale orden, mod markedsøkonomien og selve det politiske system. Demokratiet der indtil for nyligt var uangribeligt virker stadig mere porøst.

Enhver sund konservatisme er et forsvar for folkets liv i frihed og selvstyre. Dens opgave er at styre statsskibet gennem de oprørte vande, som den tidlige danske konservative Arnold Fraenkel formulerede det. Det betyder, at konservative må være opmærksomme på det, der er blevet kaldt kapitalismens kulturelle selvmodsigelser. Men det betyder også, at konservative i sidste ende må stå vagt om det bestående politiske og økonomiske system og derfor formulere en skarp og principiel afstandtagen til politisk ekstremisme.

Vi må befæste vores position, så vi kan bekæmpe yderligheder både til højre og venstre, reetablere et vitalt centrum i dansk politik og forsvare konservatismen som ”partiet i midten” – alt sammen uden at forfalde til ledløs pragmatisme.”

Christian Egander Skov (f. 1985) er ph.d. i moderne politisk historie fra Aarhus Universitet, hvor han i en årrække har arbejdet som underviser. Han har skrevet afhandling om dansk konservatismes ideologiske udvikling og bidraget til en række forskellige antologier om ideologi, politik og historie. Ud over at have bidraget til danske og internationale videnskabelige tidsskrifter er Christian Egander Skov en flittig bidragsyder til den offentlige debat. Han er forlagsredaktør ved Munch & Lorenzen og redaktør ved Årsskriftet Critique og tidsskriftet Replique.

Tilmeld dig her