Konference 27/2: Mod kulturradikalismen

Forlaget Munch & Lorenzen inviterer til Årsskriftet Critiques anden årskonference. Det er konferencen for den konservative og borgerlige idé- og samfundsdebat. Vi ønsker at skabe et forum for den grundlæggende og principielle debat om grundlaget for den borgerlige og særligt den konservative tænkning. Det er vores opfattelse, at skal konservatismen være andet end et opinionsfænomen, er det nødvendigt med en kontinuerlig debat om dens væsen, indhold, udtryk og mål. Med konferencen er vores mål ikke at danne menighed, men at skabe en ideologisk stridsplads for konservative idéer, for vi tror, at enhver erkendelse må tilkæmpes, og enhver indsigt skærpes i strid. Men samtidig er det vores håb, at konferencen også kan blive en samlingsplads, hvor der kan stiftes bekendtskaber, skabes netværk og støbes fundamenter.

TILMELD DIG HER

Årets konference: Mod kulturradikalismen

Tid: Lørdag d. 27. februar kl. 12.30-17.30
Sted: Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus, Frederik Nielsens vej 2-4, 8000 Aarhus C.

Blandt konservative er det en ikke ualmindelig betragtning, at det åndelige klima i Danmark siden Georg Brandes og Det moderne Gennembrud i sidste fjerdedel af 1800-tallet har været bestemt af en strømning, som på skift er blevet kaldt brandesianisme, åndsradikalisme og kulturradikalisme. Hvordan det end forholder sig, er det i hvert fald tilfældet at modsætningen til denne strømning har været helt afgørende for konservatismen i Danmark. Ifølge sine kritikere har konservatismen været fastlåst i en rastløs kamp mod ideologiske vindmøller, der har fastholdt den i rollen som en ideologiseret, mavesur negativisme.

Dermed er man imidlertid gået uden om det væsentlige, nemlig at konservatismens bestræbelser i høj grad har handlet om at formulere positive modvisioner til en kulturradikal dagsorden, som konservatismen har opfattet som gold, nedbrydende negativisme. Man har fastholdt, at der fandtes en virkelighed uden for den, som Georg Brandes og senere tiders kulturradikale har defineret. Konferencen beskæftiger sig med kritikken af Brandes og kulturradikalismen og særlig forsøgene på at formulere positive tilværelsesforestillinger, der kunne leves på efter opgøret.

Konferencen åbner kl. 12.30 og slutter kl. 17.30. Efter konferencen åbner vi sammen med Konservative Studenter for værtshuset Eforen, hvor det vil være muligt at få en øl og diskutere dagens forløb.

Program

12.30 Velkomst og introduktion

12.45 Nina Bjørneboe: Harald Nielsen og fremtiden

Harald_Nielsen_70
Harald Nielsen

Ved indgangen til det 20. århundrede sad Brandes’ epigoner tungt på dansk åndsliv, men det lakkede mod enden. En årsag hertil var den kun 25-årige litterat Harald Nielsens opgør med brandesianisme og litterær naturalisme i essayet “Om realisme” fra 1903. Nielsen blev herefter den toneangivende konservative intellektuelle i Danmark og søgte at forpligte konservative på en skarp afstandtagen til Brandes’ idéer. Forfatteren Nina Bjørneboe taler om den kontroversielle litterat og spørger om hans opgør, der nu ligger over 100 år tilbage, stadig er relevant for en moderne konservatisme.

I forbindelse med arrangementet vil det være muligt at købe nyudgivelsen af Nina Bjørneboes Harald Nielsen-biografi “Manden, der overlevede sin skæbne”.

13.45 Pause

14.00 Anders Thyrring Andersen: Martin A. Hansen og Hereticas kritik af kulturradikalismen

martinahansen433x318
Martin A. Hansen

Forfatteren Martin A. Hansens  novelle fra 1946, “Midsommerfesten”, er det måske første eksempel på modernisme i dansk fiktionsprosa. Men samtidig udtrykker den et kristent livssyn, af hvilken grund det er rimeligt at betegne Martin A. Hansen som en ‘kristen modernist’. Novellen er et skarpt og dybt opgør med naturalismen, Georg Brandes og dennes forestilling om det moderne gennembrud.

Martin A. Hansens novelle var med til at danne grundlaget for efterkrigstidens mest indflydelsesrige tidsskrift, “Heretica” (1948-53). Her søgte en række forfattere, bl.a. Ole Wivel, Thorkild Bjørnvig og Ole Sarvig, at formulere et kunstnerisk og livssynsmæssigt alternativ til kulturradikalismen og i det hele taget til umyndiggørende masseideologier.

15.00 Kaffe og kage i Ziegler-stuen

15.30 Søren Hviid Pedersen: Kulturkonservatismens genkomst

Omkring begyndelsen af det nye årtusinde var der grøde i det ideologiske landskab, hvor en revitaliseret konservatisme, ofte kaldt national- eller kulturkonservatisme voksede frem. Søren Hviid Pedersen behandler konservatismens genkomst i samfundsdebatten og viser, hvordan kulturkonservatismen ikke bare formulerer en kritik af kulturradikalismen, men også byder på et alternativ, som baserer sig på antihumanisme, funderet i en tro på menneskets syndighed eller ufuldstændighed; nationalisme, funderet i en erkendelse af nationen som et fundamentalt fællesskab; og endelig partikularisme  funderet i en erkendelse af menneskets radikale historicitet.

16.30 Pause

16.40 Åbent panel med foredragsholderne

Konferencen slutter senest 17.30. Efter konferencen har vi lejet ”Eforen”, studenterkonservatismens faste tilholdssted på Aarhus Universitet. Her er det muligt at få en øl og fortsætte debatten så længe det ønskes.

Om talerne

  • Nina Bjørneboe (f. 1934) er forfatter til bogen Manden, der overlevede sin skæbne – Harald Nielsen, der i 1981 var med til at introducere en ny generation af læsere for det 20. århundredes måske vigtiste konservative intellektuelle. Bogen genudgives på foralget Munch & Lorenzen 2016 og kan købes i forbindelse med konferencen. Nina Bjørneboe er desuden forfatter til en række andre bøger og har redigeret den store firebindsudgave af Harald Nielsens udvalgte skrifter.
  • Anders Thyrring Andersen, mag.art. i litteraturhistorie og §2-teolog. Forfatter til bl.a. “Polspænding. Forførelse og dialog hos Martin A. Hansen” (Gyldendal 2011), og udgiver af bl.a. “Martin A. Hansen: Dagbøger 1931-55” (Gyldendal 1999) og “Kætterbreve. Martin A. Hansens korrespondance med kredsen omkring Heretica” (Gyldendal 2004). Senest har han bidraget til Munch & Lorenzens antologi Efter Georg – virkningshistoriske livtag med brandesianismen.
  • Søren Hviid Pedersen (f. 1966) er ph.d. og lektor ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Han har beskæftiget sig indgående med konservatismen som politisk teori med studier i bl.a. Michael Oakeshott, Eric Voegelin og ikke mindst Carl Schmitt om hvem han i 2012 udgav en bog på Djøfs forlag. Søren Hviid Pedersen er desuden en aktiv samfundsdebattør og fast skribent i Berlingske Tidende. Pt. arbejder han på en bog om konservatismen i Danmark efter 2. Verdenskrig
  • Johan Christian Nord (f.1988) er ph.d.-stipendiat i tysk på et projekt om Schopenhauer-receptionen i Danmark. Han har desuden virket som højskolelærer ved Rønshovedhøjskole og har et utal af artikler og bogbidrag bag sig. Senest har han redigeret bogen Efter Georg – virkningshistoriske livtag med brandesianismen.

Praktiske informationer

Tid: lørdag d. 27. februar kl. 12.30-17.30

Sted: Preben Hornung-stuen i Studenternes hus, Frederik Nielsens vej 2-4, 8000 Aarhus C

Pris: 100 kr. for abonnenter, 150 for ikke-abonnenter. Prisen inkluderer deltagelse samt eftermiddagskaffe og kage. Der vil kunne købes øl og vand til billige penge under konferencen.

TILMELD DIG HER

Eller skriv til info@munch-lorenzen.dk.

Alle spørgsmål vedr. konferencen rettes også hertil.