Fremtidens Universitet v. rektor Brian Bech Nielsen

Tid: 25/11 kl. 19
Sted: Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus, Frederik Nielsensvej 2-4, 8000 Aarhus C
Arrangementet er gratis

Vi fortsætter dette semesters fokus på dannelse og uddanelse i foredragsrækken Critique og får d. 25. november besøg af rektor for Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen

Fremdriftsreformen er netop trådt i kraft, og præger studieforløbet for nye og kommende årgange. Og samtidig har AU lanceret en plan, der sætter fokus på at tiltrække eliten af studerende til universitetet. Dertil kommer det såkaldte taxametersystem, som sætter rammerne for universitetets økonomiske vilkår og som mange vil mene også påvirker studerende og undervisere.

Mange af disse tiltag er søsat fra Christiansborg, mens andre er lanceret og planlagt af universitetets ledelse. De fremtidsplaner, som Aarhus UNiversitet arbejder under, hedder blandt andet Internationaliseringsstrategi 2014-2020, Strategi 2013-2020 og Visionsplan 2010-2028 for den fysiske udbygning. Men hvad gemmer der sig bag navnene på denne planlægning? – og hvor peger den hen?