Kampen om dannelsen v. Thomas Aastrup Rømer

Tid: 28. oktober 2015 kl. 19.
Sted: Mødelokale 2, Studenternes Hus, Frederik Nielsens vej 2-4, 8000 Aarhus C.

I foråret blev lektor i pædagogisk filosofi ved AU, Thomas Aastrup Rømer, centrum i en drabelig strid med en række centrale aktører i det danske uddannelsessystem, nærmere bestemt en gruppe indflydelsesrige pædagoger, som Rømer døbte Danmarks pædagogiske Oligarki. Årsagen var grundlæggende en tvist om dannelsesbegrebets plads og betydning i det danske uddannelsessystem. Rømer afslørede i et længere essay, at der eksisterede en pædagogisk konsensus, der blev håndhævet med hård hånd, og hvis resultat var, at den frie dannelsesproces blev skubbet i baggrunden for uddannelsespolitikken til fordel for hensynet til det nogle har kaldt “konkurrencestaten”.