Årskonference 2015:

Critique omslag2014 udkastForlaget Munch & Lorenzen inviterer til Årsskriftet Critiques første årskonference. Det er konferencen for den konservative og borgerlige idé- og samfundsdebat. Vi ønsker at skabe et forum for den grundlæggende og principielle debat om grundlaget for den borgerlige og særligt den konservative tænkning. Det er vores opfattelse, at skal konservatismen være andet end et opinionsfænomen, er det nødvendigt med en kontinuerlig debat om dens væsen, indhold, udtryk og mål. Med konferencen er vores mål ikke at danne menighed, men at skabe en ideologisk stridsplads for konservative idéer, for vi tror, at enhver erkendelse må tilkæmpes, og enhver indsigt skærpes i strid. Men samtidig er det vores håb, at konferencen også kan blive en samlingsplads, hvor der kan stiftes bekendtskaber, skabes netværk og støbes fundamenter.

Årskonferencen 2015

Lørdag d.21/2 kl. 12.30-17.30
Aarhus Universitet.

Kultur, fornuft og kristendom.

Over de seneste mange år er en konservativ opinion spiret frem i den offentlige debat. Selvom den af sine kritikere ofte reduceres til en monolit, står det imidlertid klart, at konservatismen som idé og begreb er præget og måske også tynget af sin flertydighed. I hvert fald siden slutningen af 90’erne har dansk konservatisme været præget af en kulturkonservativ strømning, hvis udgangspunkt synes at være en form for partikularisme funderet i kulturalisme. Men denne strømning har eksisteret sideløbende med en fremhævelse af kristendommen som et konstituerende element i konservatismen, der rummer ansatsen til en universalisme, der muligvis problematiserer elementer af kulturkonservatismen. Det samme kan siges at gøre sig gældende for den betoning af fornuften eller rationaliteten, der også spiller en rolle i dagens debat f.eks. i forholdet til værdirelativismen og det multikulturelle samfund. Hvad er vigtigst for konservatismen kultur, fornuft eller kristendom. Hvordan står disse begreber i forbindelse med hinanden? Har kristendomme primært værdi, fordi den er en del af vores kultur, eller skal kristendommen tværtimod udfordre det nationale? Og hvis fornuften er det afgørende, hvilken relevans har kultur og kristendom da overhovedet?

Efter konferencen åbner vi sammen med Konservative Studenter for værtshuset Eforen, hvor det vil være muligt at få en øl og diskutere dagens forløb.

Talere til konferencen bliver: Lektor, ph.d. Søren Hviid Pedersen, Filosof Kai Sørlander og historiker, dr.phil. Jon A.P. Gissel. Ordstyrer er forfatter, debattør og folketingskandidat Mads Holger.

Program

12.30 Velkomst og introduktion

12.45 Søren Hviid Pedersen: Myte og historie

Konservatismens grundlæggende ide er at udtrykke noget ganske fundamentalt om mennesket og vores plads i den skabte orden. Denne grundlæggende ide udtrykkes gennem et mytisk sprog, der forsøger at artikulere historiske fortællinger om menneskets formål og dets plads. Det er igennem det mytiske sprog og historien som medium, at konservatismen artikulerer en politisk stillingtagen til de udfordringer og problemer, man altid vil stå overfor. Konservatismen er således ikke baseret på filosofi eller religion, men på det mytiske og historiske.

13.45 Pause

14.00 Kai Sørlander: Rationalitet og kultur

Som personer vokser vi op i en kultur, som vi deler med nogle, men ikke med andre. Så er spørgsmålet, om vi uhjælpeligt er lukket inde i vor opvækstkultur, eller om det er muligt for os ved tankens kraft at hæve os over denne kultur og begrunde nogle universelt gyldige værdier. Dybest set er dette et filosofisk spørgsmål om, hvad der rent tankemæssigt er konsistent. Men i næste omgang bliver det også et politisk spørgsmål om, hvad der konkret lader sig gøre, når det nu engang er en kendsgerning, at de fleste mennesker ikke er så rationelle, som de burde være.

15.00 Kaffe og kage i Mogens Ziegler stuen

15.30 Jon A.P. Gissel: Kristelig konservatisme

Foredraget vil handle om forholdet mellem kristendom og konservatisme. Det vil ske med udgangspunkt i det klassiske konservative udtryk Gud, Konge og Fædreland og med baggrund i min bog Konservatisme og Kulturkamp. Hvad kan vi lære af 1800-tallets teologiske og kulturelle konservative i forhold til vor egen tradition som konservative i Danmark, og hvad betyder kristendommen for indholdet af konservatismen?

16.30 Pause

16.40 Paneldebat mellem foredragsholderne.

Konferencen slutter senest 17.30. Efter konferencen har vi lejet ”Eforen”, studenterkonservatismens faste tilholdssted på Aarhus Universitet. Her er det muligt at få en øl og fortsætte debatten så længe det ønskes.

 

Om talerne

  • Søren Hviid Pedersen (f. 1966) er ph.d. og lektor ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Han har beskæftiget sig indgående med konservatismen som politisk teori med studier i bl.a. Michael Oakeshott, Eric Voegeling og ikke mindst Carl Schmitt om hvem han i 2012 udgav bogen Carl Schmitt på Djøfs forlag. Søren Hviid Pedersen er desuden en aktiv samfundsdebattør og fast skribent i Berlingske Tidende.Søren Hviid Pedersen i Årsskriftet Critique nr. I
  • Kai Sørlander (f. 1944) er filosof og har udgivet flere bøger bl.a. “Det uomgængelige” (1994), “Den endegyldige Sandhed” (2002) og senest en række meget omtalte politisk filosofiske værker “Forsvar for rationaliteten” (2008), ”Den politiske forpligtelse” (2011) og ”Fornuftens skæbne” (2014). Kai Sørlander har i sine politisk filosofiske værker særligt fokuseret på forholdet mellem politik, religion og rationalitet.Kai Sørlander i Årsskriftet Critique nr. II
  • Jon A.P. Gissel (f. 1961) er dr.phil. i historie fra Københavns Universitet. Han har beskæftiget sig indgående med en række historiske og historiografiske emner. Han er forfatter til bogen ”Den indtrængende forstaaelse” om den konservative historiker Johannes Steenstrup og udgav i år det anmelderroste værk ”Konservatisme og kulturkamp” om danske konservative intellektuelles kristeligt funderede kritik af kulturradikalismen.Konservatisme og kulturkamp anmeldt i Replique
  • Mads Holger (f. 1977) er forfatter, debattør og folketingskandidat. Han er fast skribent på Berlingske.dk og i Euroman og har derudover igennem flere år været vært på radio24/7 “Skriftestolen”. Mads Holger er BA i teologi og har udgivet flere bøger, senest “Bladguld” fra 2012, men har måske særlig gjort sig bemærket som åndskonservativ skribent i den politiske og ideologiske debat.

Praktiske informationer

Tid: lørdag d. 21. februar kl. 12.30-17.30 (kom helst allerede 12.15)

Sted: Preben Hornung-stuen i Studenternes hus, Frederik Nielsens vej 2-4, 8000 Aarhus C

Pris: 100 kr. for abonnenter, 150 for ikke-abonnenter. Prisen inkluderer deltagelse samt eftermiddagskaffe og kage. Der vil kunnne købes øl og vand til billige penge under konferencen.

 Alle spørgsmål rettes til info@munch-lorenzen.dk