Martin A. Hansens konservative kulturkritik

Tid: 29. april kl. 19-21
sted: mødelokale 1, Studenternes hus Frederik Nielsens vej 2-4

Forfatteren Martin A. Hansen (1909-1955) var en af det 20. århundredes største og mest læste danske forfattere. Gennem sit forfatterskab udøvede han tillige en væsentlig, konservativ kulturkritik, der gav sig udslag i et kristent-modernistisk opgør med åndsradikalismen.

Hans forfatterskab har i mange år været dømt ude af den selvsamme åndsradikalisme, men han er i de senere år blevet genopdaget. Litteraturforskeren Anders Thyrring Andersen, der i 2011 har skrevet bogen Polspænding om forfatterskabet gæster foredragsrækken Critique og taler om Martin A. Hansens kulturkritik og om forholdet til forbillederne Grundtvig og Kierkegaard.