Konservatisme i en kold tid

Månedens kronikør, Annemette Simone Møller, peger på det paradoks, at nødvendige former for forbrug beskattes voldsom, mens andre helt fritages. Netop i dette spændingsfelt gives der en platform for en modererende konservatisme, der tager udgangspunkt i et blik på menneskers faktiske og praktiske behov, og ikke blot i socialistisk skattetænkning eller liberalistisk markedslogik.

Konservatismen foretrækker familien som samfundsbærende institution. Familien og hjemmet bør være samfundets pulserende og livgivende hjerte. De fleste foretrækker vel et hjem, der er varmt, tørt, trygt og rart. Kender du nogen som foretrækker det fodkoldt, fugtigt og klamt? Næppe. Jamen, hvorfor er der så alligevel småkoldt i snart sagt hver en gennemsnitsdanskers hjem? Elementært, min kære Watson: Det er, som med så meget andet, et spørgsmål om kolde kontanter.