"Der er nye ideer, der er så ringe, at de fortjener et nej."

― Poul Schlüter 1929-2021
Først og fremmest ønsker vi konservative at bevare Familielivet, som har været et Værn for hele den europæiske Kulturudvikling - i modsætning den successive Polygami, som bringer Opløsning og Forfald i vort gamle Samfund.― Kristen Amby, præst og konservativ politiker
“Sort ser det ud, Men almægtig er Gud, Dine fjender til lands er og fjenderne hans, De er fjender ad sandhed og retten, de er fjender ad kærlighedsætten, de har alle det værste tilbage, Thi end lever den gamle af dage!” ― N.F.S. Grundtvig
Tradition betyder at give stemmeret til den mest obskure af alle klasser, vor forfædre. Det er de dødes demokrati. Tradition nægter at bøje sig for de tilfældigvis levendes oligarki. ― G.K. Chesterton
Der eksisterer ingen frihed i fraværet af moralske normer.― Edmund Burke
Det var stormen, vi hørte, og hvor var Livet fattigt uden Storm, Stormen, der pisker os, og Stormen, der renser og gør os stærke og sejrrige til Livets Daad.― Kaj Munk
“Konservatismen tager sit Udgangspunkt fra Staten, ikke den tilfældige, statistiske, den der bestaar af et vist Antal nulevende Individer, men den historisk bestaaende, Spændkraften, Sammenholdet, der er os givet fra de foregaaende Slægtled, og som det er vor Pligt at bevare for de efterfølgende.” ― Harald Nielsen
“Synes dig kulturen et fortsat sejrstog stadig op ad bakke mod frihed og lykke? Du, som dog er ferm i de store verdenssprog ak! se de sorte blade i historiens bog: har dit hjerte ej gyst ved deres skygge?― H.V. Kaalund