Kasper Støvring, “Systemkritik og den konservative litteratur” del I: Heretica

Critique podcast
Critique podcast
Kasper Støvring, "Systemkritik og den konservative litteratur" del I: Heretica
/

Store dele af den litteratur, der blev skrevet i midten af det tyvende  århundrede kan siges at rumme en kulturkonservativ dimension. Det gælder f.eks. de såkaldte Heretica-digtere som Martin A. Hansen og Ole Wivel. Det var forfattere, som blev fortrængt i den kulturradikale historieskrivning, der prægede det meste af det tyvende århundrede. Hvorfor var det sådan? Og hvad kan en kulturkonservativ litteratur bidrage med ift. en kritik af det etablerede system?

Således præsenterede Kasper Støvring sit foredrag på Årsskriftet Critiques årskonferene 2018. Du kan høre foredraget her i vores podcast. Dette er del 1 af 2.

Vi takker Dansk Samling for at stille optagelsen til rådighed.