tidligere foredrag

kdForedragsrækken Critique har kørt siden 2007 og vi har gennem årene har besøg af en række markante borgerlige og ikke-borgerlige stemmer. Nogle af foredragene har vi optaget. De kan høres her. Vi lægger løbende nye foredrag op. Alle foredrag er gratis og åbne for alle interesserede.


Kasper Støvring: Den nationale Sammenhængskraft

Kasper Støvring taler i Århus KU ud fra sin bog “Sammenhængskraft” om, hvordan det danske samfund, velstand og demokrati bygger på en før-politisk orden, som har sine rødder i kulturen. I disse år er sammenhængskraften imidlertid under pres fra en multikulturalisme og en foragt for det nationale, som risikerer at undergrave den gensidige tillid i det danske samfund.


SØREN HVIID PEDERSEN: CARL SCHMITT

tid: 2010, Onsdag d. 22 september kl. 16
Sted: Preben Hornung Stuen, Stakladen, AU

Den yderligtgående konservative jurist og retsfilosof Carl Schmitt skrev en række indflydelsesrige bøger i 1920’ernes Tyskland. Nu er hans konsekvente, men også problematiske anti-liberale tænkning igen fremme den akademiske debat. Men hvem var den tænker, der begyndte som katolsk konservativ forsvarede diktaturet og angreb demokratiet og hvorfor optager hans tanker nu igen sindene.

Carl Schmitt v. lektor Søren Hviid Pedersen from Konservative Studenter, Aarhus on Vimeo.


KATRINE WINKEL HOLM: DERFOR ER JEG IKKE FEMINIST

tid: 2010, Onsdag d. 21 April kl. 19
Sted: Richard Mortensen Stuen, Stakladen, AU

Ligestillingsdebatten fylder stadig mere i samfundet. Har ligestilling en prisTeologen og samfundsdebattøren Katrine Winkel Holm har gennem flere år angrebet ligestilling og feminisme. Ifølge Winkel Holm er ligestillingsbestræbelserne et ideologisk betinget og dens konsekvens er kernefamiliens sammenbrud.

Katrine Winkel Holm arbejder på en bog om emnet og har bidraget til flere danske dagblade med klummer om ligestilling, politik, samfundsdebat mm.

Katrine Winkel Holm: Derfor er jeg ikke feminist from Konservative Studenter, Aarhus on Vimeo.


HENRIK GADE JENSEN: KONSERVATIVE OG LIBERALISMEN

Tid: 2009, torsdag d. 5. Marts kl. 14.00
Sted: Richard Mortensen Stuen, Stakladen, Aarhus Universitet
Socialismen er ideologisk død og derfor sker der en skærpet profilering af konservative og liberale debattører. Foredraget påviser dels deidehistorisk forskelle mellem liberalisme og konservatisme, dels plæderes der for at liberalisme og konservatisme ikke er konkurrerende idesæt, fordi liberalismen mest er politik og økonomi, mens konservatisme er kultur, religion og livsfilosofi.

Critique-foredrag: Henrik Gade Jensen: Konservatisme og liberalisme from Konservative Studenter, Aarhus on Vimeo.


SØREN KRARUP: DEN DANSKE RODSLØSHED- HVORDAN DANMARK MISTEDE KULTUR OG SAMMENHÆNGSKRAFT I EFTERKRIGSTIDEN.

tid: 2008, Mandag d. 10. november kl. 16.00
Sted: Preben Hornung Stuen, Stakladen, Aarhus Universitet
Folketingsmedlem (DF) Søren Krarup, der i mere end 40 år har sat sit præg på den politiske debat gæster Critique. Søren Krarup definerer sig selv som konservativ, men tager samtidig afstand fra den konservatisme, som har præget den etablerede konservative bevægelse i Danmark. Danmarks ulykke er i følge Krarup, at vi aldrig har haft en stærk konservativ tradition.


PHILLIP BLOND I IDEHISTORISK FORENING

 
Critique bringer et foredrag afholdt i idehistorisk forening med den britiske konservative filosof Phillip Blond, der med sin provokerende og nytænkte konservatisme søger at gøre op med arven efter Thatcher og neoliberalismen.


MORTEN UHRSKOV JENSEN: ET DELT FOLK, HISTORIEN OM INDVANDRERDEBATTEN

Tid: 2008, Torsdag d. 9. oktober kl. 16
Sted: Aarhus Universitet bygning 1328 lokale 026
Et af tidens mest omdiskuterede spørgsmål er indvandring og integration. Allerede da masseindvandringen slog igennem i 80erne var der en heftig debat om emnet. Til dette foredrag fortæller historiker Morten Uhrskov Jensen om indvandrerdebatten i historisk perspektiv. Morten Uhrskov Jensen er redaktør for tidsskriftet Nomos og forfatter til bogen “Et delt folk” om indvandrer og udlændingedebatten i Danmark.
Første video er foredraget, næste video er debatten.


 

lkOpgør med statsfeminismen

ved Lennart Kiil, MaNFO

Tid: 15. maj kl. 19-21
sted: mødelokale 1, Studenternes hus Frederik Nielsens vej 2-4, Aarhus C

Feminismen er på fremmarch og understøttes af staten via lovgivning og tilskud til feministiske kamporganisationer som KVINFO. Sådan lyder det fra det kønspolitiske initiativ MANFO, der har sat sig for at udfordre det, som de kalder, statsfeminismen. Vi får besøg af MANFOs stifter, den liberale Lennart Kiil, som taler om truslen mod det frie samfund, familien og den private ejendomsret, som alliancen mellem staten og en radikal feminisme fører med, samt om konsekvenserne for feminismens modstandere.

Lennart Kiil er liberal debattør samt stifter af MANFO. www.manfo.dk


mah

Martin A. Hansens konservative kulturkritik

ved Anders Thyrring Andersen

Tid: 29. april kl. 19-21
sted: mødelokale 1, Studenternes hus Frederik Nielsens vej 2-4

Forfatteren Martin A. Hansen (1909-1955) var en af det 20. århundredes største og mest læste danske forfattere. Gennem sit forfatterskab udøvede han tillige en væsentlig, konservativ kulturkritik, der gav sig udslag i et kristent-modernistisk opgør med åndsradikalismen.

Hans forfatterskab har i mange år været dømt ude af den selvsamme åndsradikalisme, men han er i de senere år blevet genopdaget. Litteraturforskeren Anders Thyrring Andersen, der i 2011 har skrevet bogen Polspænding om forfatterskabet gæster foredragsrækken Critique og taler om Martin A. Hansens kulturkritik og om forholdet til forbillederne Grundtvig og Kierkegaard.


Johannes Jørgensens opgør med Georg Brandes

v. ph.d.-stipendiat Johan Christian Nord

Tid: 27. november kl. 19
sted: mødelokale 1, Studenternes hus Frederik Nielsens vej 2-4, Aarhus C

jjJohannes Jørgensen er en idag næsten glemt forfatter. En er årsagerne er, at hans forfatterskab står i fuldtonet modsætning til både datidens og vor tids herskende idéer, der er præget af kulturradikalismen. Han var oprindelig en ivrig Brandes-discipel, men undergik i 1890′erne en udvikling, der ledte til hans omvendelse til katolicismen og hans skarpe opgør med den åndelige og litterære arv efter Georg Brandes og det moderne gennembrud.

Ph.d-stipendiat Johan Christian Nord taler om forfatteren, hans opgør og omvendelse og moderne relevans i foredragsrækken Critique.


Er frihedsrettighederne universelle?

Debat Kasper Støvring vs. Katrine Winkel Holm

Tid: 23. oktober kl. 17
sted: mødelokale 2, Studenternes hus Frederik Nielsens vej 2-4, Aarhus C

frihed

Sommeren har været præget af ideologisk debat mellem konservative og liberale. En af emnerne har været konservatismens forhold til universalismen, forestillingen om, at der f.eks. findes en række universelt gyldige, liberale frihedsrettigheder. Den teoretiske debat har betydning for, hvordan man f.eks. stiller sig i forhold til konflikterne i mellemøsten i kølvandet på det arabiske forår. Vi får besøg af de to konservative debattører Katrine Winkel Holm og Kasper Støvring, der fra deres udgangspunkt vil debattere konservatismens relation til universalismen.


ItemImage

Bent Jensen: ulve, får, vogtere

tid:  Onsdag d. 30 April kl. 19
Sted: Mødelokale 2, Studenternes hus, AU Frederik Nielsens vej 2-4, Århus

Venstrefløjen og Socialdemokratiet svigtede under den kolde krig. Det er et af budskaberne i historikeren Bent Jensens meget omtalt storvæk “Ulve, får, vogtere”. Med sin afhandling har Bent Jensen kastet nyt lys over den kolde krig til stor vrede fra mange historikerkolleger og dele af pressen.

Nu får foredragsrækken Critique besøg af professor Bent Jensen, der i sit foredrag særlig vil lægge vægt på det stærkt venstreorienterede universitetsmiljø under den kolde krig, hvor det ikke var ualmindeligt at drømme om revolution og opgør med det borgerlige demokrati.


Kampen om dannelsen v. Thomas Aastrup Rømer

Tid: 28. oktober kl. 19.
Sted: Mødelokale 2, Studenternes Hus, Frederik Nielsens vej 2-4, 8000 Aarhus C.
Arrangementet er gratis.

I foråret blev lektor i pædagogisk filosofi ved AU, Thomas Aastrup Rømer, centrum i en drabelig strid med en række centrale aktører i det danske uddannelsessystem, nærmere bestemt en gruppe indflydelsesrige pædagoger, som Rømer døbte Danmarks pædagogiske Oligarki. Årsagen var grundlæggende en tvist om dannelsesbegrebets plads og betydning i det danske uddannelsessystem. Rømer afslørede i et længere essay, at der eksisterede en pædagogisk konsensus, der blev håndhævet med hård hånd, og hvis resultat var, at den frie dannelsesproces blev skubbet i baggrunden for uddannelsespolitikken til fordel for hensynet til det nogle har kaldt “konkurrencestaten”.


 

Fremtidens Universitet v. rektor Brian Bech Nielsen

Tid: 25/11 kl. 19
Sted: Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus, Frederik Nielsensvej 2-4, 8000 Aarhus C
Arrangementet er gratis

Vi fortsætter dette semesters fokus på dannelse og uddanelse i foredragsrækken Critique og får d. 25. november besøg af rektor for Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen

Fremdriftsreformen er netop trådt i kraft, og præger studieforløbet for nye og kommende årgange. Og samtidig har AU lanceret en plan, der sætter fokus på at tiltrække eliten af studerende til universitetet. Dertil kommer det såkaldte taxametersystem, som sætter rammerne for universitetets økonomiske vilkår og som mange vil mene også påvirker studerende og undervisere.

Mange af disse tiltag er søsat fra Christiansborg, mens andre er lanceret og planlagt af universitetets ledelse. De fremtidsplaner, som Aarhus UNiversitet arbejder under, hedder blandt andet Internationaliseringsstrategi 2014-2020, Strategi 2013-2020 og Visionsplan 2010-2028 for den fysiske udbygning. Men hvad gemmer der sig bag navnene på denne planlægning? – og hvor peger den hen?