Jens Lei Wendel-Hansen

Jens Lei Wendel-Hansen er ph.d. i historie på en afhandling om dansk forfatningshistorie og redaktør for Årsskriftet Critique. Jens Lei Wendel-Hansen udbyder foredrag om emner inden for dansk, øvrig nordeuropæisk samt amerikansk historie med et særligt fokus på kampen om forfatning og folkestyre.

 

Helstatens fald 1848-64

Perioden mellem de to slesvigske krige var præget af en stor eksistentiel krise internt i Det Danske Monarki. Regeringen i København var forpligtet til at forsøge at forene uforenelige krav fra en befolkning, der var splittet i spørgsmålet om, hvilken loyalitet der var stærkest: Loyaliteten over for kongen, over for Danmark, over for Tyskland eller over for den landsdel, man var født og opvokset i. Den umulighed, det var at få staten til at hænge sammen, medførte stridslyst i riget og frustration hos regeringen, og det endte med krigen i 1864. Foredraget vil tage udgangspunkt i den nyeste forskning på området og stille spørgsmålstegn ved de myter, der bl.a. er blevet fostret om baggrunden for krigen i 1864 og fremstillet f.eks. i Bornedals serie om krigen.

Den danske forfatningskamp 1870-1901

Det danske demokrati er fostret i en intens kamp om idealer, som ikke mindst blev udkæmpet og afgjort igennem sidste tredjedel af 1800-tallet i den langvarige politiske strid mellem Højre og Venstre. I diskussionerne, om kongen skulle spille en politisk rolle, hvordan Rigsdagen skulle være sammensat, og hvilke beføjelser den skulle have, kommer de idealer til udtryk, som har været med til at forme det danske demokrati, som vi kender det i dag. Dette er historien om et Danmark, der var på randen til borgerkrig pga. netop disse spørgsmål. Foredraget vil forklare baggrunden for denne politiske stridsperiode, gennemgå dens forløb, skildre de væsentligste stridspunkter, og vise, hvorfor den endte, som den gjorde.

1915-grundloven – indførelsen af det danske demokrati?

Med 1915-grundloven blev det fastslået, at grundlaget for den politiske magt i Danmark var den almindelige valgret. Derudover blev denne almindelige valgret også udvidet til at omfatte kvinder og tjenestefolk, og denne grundlovsændring er derfor af vital betydning for forståelsen af udviklingen af det danske demokrati. Diskussionen havde imidlertid på dette tidspunkt været lang, og dette foredrag vil tage udgangspunkt i de begivenheder og diskussioner, der gik umiddelbart forud for denne grundlovsændring, hvilken styreform den etablerede, men også hvilke konsekvenser ændringen fik.

De danske grundlove fra 1849 til 1953

I et lands forfatning ligger de mest basale værdier, som landet samles om – således også med den danske grundlov. Såvel den danske grundlovs skiftende udseende som befolkningens reaktion på den er et produkt af den enkelte tids værdier. Dette foredrag vil tage udgangspunkt i den offentlige debat, der har været om Grundloven siden 1830’erne, hvor de første substantielle forslag til en fri forfatning kom for dagens lys, og følge udviklingen op til den grundlov, vi har i dag. Hvordan har kongens betydning ændret sig? Hvem er folket? Og hvornår blev Danmark et demokrati? Sådanne spørgsmål og mange andre vil blive behandlet i foredraget.

Land of the free – kampen om den amerikanske forfatning

Uafhængighedserklæringen fra 1776 og den amerikanske forfatning fra 1788 indeholdt både nyt og gammelt. Her forenedes de nye tanker fra oplysningstiden om individets frihed med det gamle britiske forfatningssystem, der forenede monarkiet, aristokratiet og demokratiet i ét styre. Foreningen af liberale kræfter, der ønskede frihed, og konservative, der ønskede orden, blev den skabende kraft bag unionen. På denne baggrund opstod det følgende århundrede en række politiske kampe – kampen for eller imod slaveriet, kampen mellem stat og føderation og dermed samlet set kampen om retten til at definere det gode styre. Foredraget vil fokusere på tiden mellem Uafhængighedskrigen 1776-83 og Borgerkrigen 1861-65 og gennemgå de begivenheder og sammenstød, som formede USA i landets unge år samt trække tråde op til det amerikanske styre og politiske landskab, som det ser ud i dag.

Bestil et foredrag

Du kan udfylde nedenstående skema for at kontakte Jens Lei Wendel-Hansen med henblik på foredrag. Pris og nærmere vilkår aftales med foredragsholder.