Det var stormen, vi hørte, og hvor var Livet fattigt uden Storm, Stormen, der pisker os, og Stormen, der renser og gør os stærke og sejrrige til Livets Daad.― Kaj Munk
“Konservatismen tager sit Udgangspunkt fra Staten, ikke den tilfældige, statistiske, den der bestaar af et vist Antal nulevende Individer, men den historisk bestaaende, Spændkraften, Sammenholdet, der er os givet fra de foregaaende Slægtled, og som det er vor Pligt at bevare for de efterfølgende.” ― Harald Nielsen