Først og fremmest ønsker vi konservative at bevare Familielivet, som har været et Værn for hele den europæiske Kulturudvikling - i modsætning den successive Polygami, som bringer Opløsning og Forfald i vort gamle Samfund.― Kristen Amby, præst og konservativ politiker