P.N.

P.N. er vores anmelder og polyglote kulturskribent ved aarsskriftet-critique.dk.