Om Årsskriftet Critique

Critique2015

Årsskriftet Critique bringer artikler fra og om den konservative og borgerlige kultur-, idé- og samfundsdebat. Årsskriftet indeholder både artikler, der belyser aktuelle idépolitiske spørgsmål og artikler, der behandler forskellige historiske, kulturelle, politiske og samfundsvidenskabelige emner. Årsskriftet Critique udkommer hvert efterår og indeholder ca. 150 siders siders forskning, formidling, essays, polemik, politik og debat.

Næste nummer udkommer september 2015 og bringer blandet andet artikler af bl.a. Lektor Søren Hviid Pedersen, filosoffen, historiker Jon A.P. Gissel samt professor Nina Witoszek om blandt andet konservatismens forhold til kultur, kristendom og rationalitet, politisk religion og sekulær eskatologi, teologen Johannes Horstmann, den venstreradikale filosof Slavoj Zizeks voldsromantik, et opgør med Foucaults subversive historiesyn samt den kommunistisk infiltrerede fredsbevægelse i 1980’ernes Danmark.

Årsskriftet Critique indholder årligt cirka 150 sider og koster kun 125 kr. i abonnement. Det sendes direkte til din postkasse uden yderligere omkostninger.

Årsskriftet Critique er en videreførelse af Konservative Studenters gamle studentertidsskrift Critique, der udkom første gang i 1964 og sidste gang i 2007. Siden Critique blev til Årsskriftet Critique har det udviklet sig til det ledende borgerlige og konservative idétidsskrift og er blevet anmeldt en række steder.

BESTIL ÅRSSKRIFTET HER

Redaktionen består af  cand. mag., ph.d Christian Egander Skov, cand.mag., ph.d. Jens Lei Wendel-Hansen og stud. mag, BA. Rasmus Pedersen. Redaktionen kan kontaktes på critique@ksaa.dk