Bestil et foredrag

Forlaget Munch & Lorenzen vil gerne være behjælpelige med at formidle kontakt til vores forfattere og de skribenter, der har bidraget til Årsskriftet Critique. Listen over foredragsholdere er endnu i sin vorden, men vi håber, at den ad åre vil vokse. Vi er også gerne behjælpelige med at formidle kontakt til skribenter fra Årsskriftet Critique, der ikke fremgår af denne liste.

Vi gør opmærksom på, at vi alene formidler kontakten til foredragsholderne. Al videre kommunikation vedr. booking mm. sker direkte med foredragsholderne.


Foredragsholdere

Christian Egander Skov

Christian Egander Skov er ph.d. i historie med speciale i dansk konservatisme. Han har skrevet afhandling om konservatisme og højreradikalisme i mellemkrigstiden. Han har desuden i en årrække undervist og forsket på universitetet i emner som konservatisme, Grønland, politisk historie og modernitetsforestillinger. Derudover er han redaktør ved Årsskriftet Critique og Replique.

Læs mere


Johan Christian Nord

Johan Christian Nord er cand.mag. i tysk og religionsvidenskab, ph.d.-stipendiat og valgmenighedspræst. Han udbyder foredrag om bl.a. Jakob Knudsen, Aage Møller, Johannes Jørgensen og andet fra dansk åndsliv.

Læs mere


Jon A.P. Gissel

Jon A.P. Gissel dr.phil. i historie og forfatter til værket Konservatisme og Kulturkamp, om de danske kulturkonservative og deres forsvar mod åndsradikalismen i slutningen af 1800-tallet. Jon A.P. Gissel udbyder foredrag om en række emner om historie, konservatisme og kristendom.

Læs mere


Jens Lei Wendel-Hansen

Jens Lei Wendel-Hansen er ph.d. i historie fra Aarhus Universitet og har beskæftiget sig indgående med dansk og udenlandsk forfatningshistorie. Han er desuden redaktør for Årsskriftet Critique og har publiceret flere dansk og internationale forskningsartikler.Jens Lei Wendel-Hansen udbyder foredrag om emner inden for dansk, øvrig nordeuropæisk samt amerikansk historie med et særligt fokus på kampen om forfatning og folkestyre.

Læs mere


Kasper Støvring

Kasper Støvring er ph.d. i litteraturhistorie, kulturforsker aktiv samfundsdebattør og forfatter til en lang række bøger, bl.a. Fortællingen om fredens Europa, der er udkommet på Munch & Lorenzen i 2014. Kasper Støvring udbyder foredrag med udgangspunkt i sin bog, samt om litteraturhistorie, geopolitik, kultur og sammenhængskraft, konservatisme og meget mere.

Læs mere