Årsskriftet Critique

Årsskriftet Critique bringer artikler fra og om den konservative og borgerlige kultur-, idé- og samfundsdebat. Årsskriftet indeholder både artikler, der belyser aktuelle idépolitiske spørgsmål og artikler, der behandler forskellige historiske, kulturelle, politiske og samfundsvidenskabelige emner. Årsskriftet Critique udkommer hvert efterår og indeholder ca. 150 siders siders forskning, formidling, essays, polemik, politik og debat.

Seneste udgave udkom november 2017 og bringer blandt andet artikler af professor emeritus Børge Kristiansen, dr.phil. Jon A.P. Gissel, lektor Carsten Bagge Laustsen, adjunkt Samuel Goldman, og folketingsmand Kaare Dybvad om blandt andet kommunitær liberalismekritik, amerikansk konservatisme og Donald Trump, Nietzsche og kristendommen, Hannah Arendt og den politiske religion, forholdet mellem mand og kvinde og – i anledning af vores jubilæum – en stor artikel om nærværende tidsskrifts historie.

Årsskriftet Critique indholder i år over 200 sider og koster kun 150 kr. i abonnement. Det sendes direkte til din postkasse uden yderligere omkostninger.

Årsskriftet Critique er en videreførelse af Konservative Studenters gamle studentertidsskrift Critique, der udkom første gang i 1964 og sidste gang i 2007. Siden Critique blev til Årsskriftet Critique har det udviklet sig til det ledende borgerlige og konservative idétidsskrift og er blevet anmeldt en række steder.

BESTIL ÅRSSKRIFTET HER

Redaktionen består af  cand. mag., ph.d. Christian Egander Skov, cand.mag., ph.d. Jens Lei Wendel-Hansen og cand.mag. Rasmus Pedersen.

Redaktionen kan kontaktes på critique@ksaa.dk

Ønsker du at opsige dit abonnement kan du altid skrive til bestilling@aarsskriftet-critique.dk