Årsskriftet Critique

Årsskriftet Critique bringer artikler fra og om den konservative og borgerlige kultur-, idé- og samfundsdebat.

Årsskriftet indeholder både artikler, der belyser aktuelle idépolitiske spørgsmål og artikler, der behandler forskellige historiske, kulturelle, politiske emner.

Årsskriftet Critique udkommer hvert efterår og indeholder ca. 150-200 siders siders forskning, formidling, essays, polemik, politik og debat.

Årets udgave udkommer november 2020. Det bringer blandt andet artikler af  Henrik Dahl, Jes Fabricius Møller, Morten Messerschmidt og Kai Sørlander om bl.a. identitetspolitik og universiteterne, uddannelsespolitik, opbrud i museumsformidlingen, Corona-krise og borgerlighed, John Christmas Møller og Sønderjylland, Hong Kongs frihedskamp, litterær modernisme og ikke mindst Hal Koch som nationalkonservativ tænker.

BESTIL ÅRSSKRIFTET HER

Redaktionen består af  cand. mag., ph.d. Christian Egander Skov, cand.mag., ph.d. Jens Lei Wendel-Hansen og cand.mag. Rasmus Pedersen.

Årsskriftet Critique er en videreførelse af Konservative Studenters gamle studentertidsskrift Critique, der udkom første gang i 1964 og sidste gang i 2007. Siden Critique blev til Årsskriftet Critique har det udviklet sig til det ledende borgerlige og konservative idétidsskrift og er blevet anmeldt en række steder.

Redaktionen kan kontaktes på info@aarsskriftet-critique.dk

Ønsker du at opsige dit abonnement kan du altid skrive til bestilling@aarsskriftet-critique.dk

ISSN: 1903-4180