Årskonference 2022: På tærsklen til post-liberalismen?

Liberalismen gik sejrrigt ud af historien ved Den Kolde Krigs afslutning. Det var ingen i tvivl om. Det var historiens afslutning. Men kun for en stund. Hvordan ser det ud nu mere end 30 år efter? Der er vi alle straks mere i tvivl. Det seneste års ideologiske debatter har drejet sig om fornemmelsen af et omslag i tiden. Tidsånd er blevet et nøglebegreb.

Er vi på vej ud af en epoke? Er vi på vej ind i en ny? Og hvad ville dette nye bringe?

Hvis Den Kolde krig på den ene side betød demokratiets sejr over totalitarismen, betød den måske også sejren for en særlig tænkning inden for demokratiet. Liberalismen blev paradigmatisk, ikke blot som ramme om de politiske institutioner, men også økonomisk og værdimæssigt. Selvom historiens afslutning ikke gav sig udslag i de erklærede liberale partiers dominans, kom liberale temaer til at dominere 90’ernes debat.

Og måske også 00’ernes? Globalisering, individualisering, frihed og fremskridtstro var nøglebegreber: Og det gjaldt uanset, hvor man befandt sig i det politiske spektrum. I den aktuelle debat er denne tidsånd blevet opsummeret i begrebet 89’erne.

Men er det i virkeligheden så simpelt? Måske kom oprøret mod 90’erne allerede i 2001. Terrorangrebet 11. september og de talrige konfrontationer med islamismen undergravede forestillingen om en uproblematisk liberal universalisme. Siden er dette blevet forstærket. Klimadagsordenen, finanskrisen i 2008 og de demografiske forskydninger i Vesten har udfordret troen på en problemfri vej ind i fremskridtet, og den moderne venstrefløj er blevet forvaltere af den utøjlede individualisme.

Så hvor er vi? Ifølge nogle kommentatorer befinder vi os på tærsklen til post-liberalismen. Spørgsmålet om vi gør det, er udgangspunktet for Årsskriftet Critiques årskonference 2022, hvor vi særligt interesserer os for forbindelsen mellem de ideologiske forskydninger i den hjemlige debat.

For relaterer den borgerlige splittelse og Socialdemokratiets vej ind i ”nationalsocialdemokratismen” ikke netop et hjemligt udslag af omslaget i tidsånden? Hvis klassekampen er tilbage, kommunitarismen er tilbage og nationen er tilbage, hvordan stiller det så det borgerlige Danmark? Disse spørgsmål udgør temaet i Årsskriftet Critiques årskonference 2022.

Årets talere:

  • Historiker, dr.phil. Michael Böss
  • Sociolog, ph.d. og folketingsmand Henrik Dahl
  • Cand.scient, indenrigsminister Kaare Dybvad
  • Ordstyrer, litterat, ph.d. Kasper Støvring

Foreløbigt Program

12.00 Velkomst og introduktion
v. ordstyrer Kasper Støvring
12.15 Michael Böss – emne følger
13.15 pause
13.30 Henrik Dahl – emne følger
14.30 Kaffe og kage
15.00 Kaare Dybvad – emne følger
16.00 pause
16.15 panel med alle deltagerne

Konferencen slutter senest 17.15 herefter er der mulighed for en let middag i de tilstødende gemakker kl. 18. Dem, der har lyst, skal være velkommen til herefter at drage med på den velassorterede Unibaren, hvor der er noget for enhver smag.

Om talerne

  • Michael Böss (f. 1952) er dr.phil. og cand.mag. Han er desuden lektor emeritus fra Aarhus Universitet og har skrevet en lang række bøger om samfundstænkning. Senest Liberalismens vildfarelser – Forsvar for folkestyret (2021) og Nationalitet (2019)
  • Henrik Dahl (f. 1960) er ph.d. og cand. scient. soc., medlem af Folketinget for Liberal Alliance og forfatter til en lang række bøger, senest Den sociale konstruktion af uvirkeligheden (2020)
  • Kaare Dybvad Bek (f. 1984) er cand.scient., Indenrigs- & boligminister, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og forfatter til bøgerne De Lærdes tyranni – hvordan den kreative klasse skaber ulighed og undergraver verdens bedste samfund (2017) og Udkantsmyten – hvordan centraliseringen af Danmark ødelægger vores økonomi og sociale sammenhængskraft (2015)
  • Kasper Støvring, (f. 1973) er ph.d., forfatter og foredragsholder. Han har bl.a. udgivet bøgerne Sammenhængskraft (2010) og Fortællingen om fredens Europa (2014) og Gensyn med fremtiden (2018) samt senest Fragmenter fra malstrømmen (2021).

Praktisk information

Tid: lørdag d. 26. februar kl. 12.00-17.15
Sted: Preben Hornung-stuen, Studenternes hus, Frederik Nielsens vej 2-4, 8000

Pris: 125 kr. for abonnenter på Årsskriftet Critique. 175 kr. for ikke-abonnenter.

Prisen inkluderer deltagelse samt eftermiddagskaffe og kage. Der vil kunne købes øl og vand til billige penge under konferencen.

Middag koster 110 kr. Der vil kunne købes øl, vin og vand til middagen.

Køb dine billetter her.

Årsskriftet Critiques årskonference arrangeres i samarbejde med Konservative Studenter på Aarhus Universitet samt FOF Aarhus. Alle spørgsmål rettes til info@munch-lorenzen.dk