Niels Jespersen taler på årskonferencen 22/2: forsvar for samfundskontrakten

Niels Jespersen. Foto: Lars Hellmund

Nu kan vi løfte sløret for den anden taler til Årsskriftet Critiques årskonference 22/2 på Aarhus Universitet “På vej mod en ny samfundsmoral?”. Og vi er glade for at kunne byde velkommen til historiker, forfatter og politisk kommentator Niels Jespersen. Du kan læse mere og tilmelde dig konferencen her.

Niels Jespersen er politisk kommentator og skribent ved en række danske medier. Han er forfatter til bogen Eksperimentet, der slog fejl, samt tidligere tillidsmand i SiD (nu 3F), Afghanistan-veteran, og cand.mag. i historie. Desuden Småborgerlig socialist og patriot, ivrig kværulant på facebook, debattørtype i medierne og medstifter af den politiske podcast “Udestuen”.

Niels Jespersen skriver om sit foredragrskonf:

“Den kulturbærende klasse herhjemme er den arbejdende middelklasse og den er under belejring fra alle sider:

Fra en “woke” akademisk venstrefløj, der tror, man skaber plads til minoriteter ved at nedbryde de eksisterende fællesskaber og (køns)identiteter. Fra en højrefløj, der vil konkurrenceudsætte den danske arbejderklasse og ødelægge dens institutioner. Fra et teknokratisk centrum, der konstant er på jagt efter nye måder at dressere og optimere danskerne og underlægge alle livssfærer konkurrencestatens produktionskrav.

De udfordringer som venstre, højre og centrum søger at løse, kan ikke ignoreres, men løsningerne risikerer at underminere det fundament og den samfundskontrakt, som er grundlaget for vores velstand og frihed.”

Støt kulturkampen!

Tak fordi du læser vores artikler. Hos Årsskriftet Critique ønsker vi at udfordre samfundsdebatten og særligt udvikle den borgerlige og konservative samfundskritik. Derfor kræver vi heller ikke betaling for vores online-stof og har ikke tænkt os at gøre det.

Men vi har ingen reklameindtægter, ingen rige onkler og ingen adgang til offentlig støtte. Derfor er vi afhængige af dit økonomiske bidrag for at holde gryden i gang. Vi tager med glæde imod bidrag af alle størrelser.

Ved at støtte os, støtter du en fremtid for en velfunderet, nuanceret borgerlig idé- og samfundsdebat og er med til at brede den borgerlige samfundskritik ud til flere. Ved brug af Paypal kan du sågar oprette en fast månedlig donation. Vi takker for dit bidrag.

Støt Årsskriftet Critique via MobilePay!