Årskonference 2020: “På vej mod en ny samfundsmoral?” 22/2

Der synges traditionen tro til Årsskriftet Critiques konferencer. Her "Som en rejselysten flåde"

Det er med stor glæde, at vi kan invitere til årets store konservative begivenhed, Årsskriftet Critiques Årskonference 2020. I år kommer det til at handle værdier, værdiskred, samfundsmoral og sædernes forfald. Du kan tilmelde dig allerede nu. Deltagelse koster 110 kr. for abonnenter og 160 kr. for andre. Middag efter konferencen koster 110 kr.

Årets konference: På vej mod en ny samfundsmoral?

Tid: 22/2 kl. 12.30-17.30
Sted: Studenternes Hus, Frederik Nielsens vej 2-4, 8000 Aarhus C.

Det er næsten en kliché, at sæderne er i forfald. Lige siden romerne har folk med bekymring udbrudt ”oh tempora, oh mores!”.

Derfor er det også nemt i en håndevending at affeje vor tids bekymringer om værdiskred og hastigt forandrede moralske forestillinger som blot endnu et vers i samme gamle sang. Men måske er det også for nemt. I hvert fald er det, man kunne kalde den moralske ængstelighed ikke længere blot en sag for Faster Anna og onkel Jeronimus, men et emne, der fylder en del i den offentlige debat.

Værdiskredet debatteres i forhold til vores omgang med hinanden, vores omgang med det offentlige, det offentliges omgang med os, de riges omgang med deres velstand og de fattiges håndtering af deres fattigdom. Selv statsministeren taler om skred og satte i sin første åbningstale tillidskrisen i Danmark højt på dagsordenen. Striden om værdiskredet er ikke en, der let lader sig opdele i højre og venstre.

Mange borgerlige udtrykker ligesom statsministeren ængsteligheden ved udviklingen i den offentlige og private moral, men samtidig er en væsentlig forklaring måske netop den individualisme, som borgerlige traditionelt har stået vagt om, drivfjederen bag opløsningen?

Måske er der brug for en ny samfundstænkning, der overskrider grænser mellem højre og venstre, borgerlig og socialistisk? Eller måske skal Jeronimus bare sætte sig i gyngestolen og bappe videre på piben, mens verden går sin gang og mennesker lever deres liv.

Program

Program følger

Om talerne

Talere følger

Praktisk information

Tid: lørdag d. 22. februar kl. 12.30-17.30
Sted: Studenternes hus, Frederik Nielsens vej 2-4, 8000
Pris: 110 kr. for abonnenter, 160 for ikke-abonnenter.

Prisen inkluderer deltagelse samt eftermiddagskaffe og kage. Der vil kunne købes øl og vand til billige penge under konferencen.

Middag koster 110 kr. Der vil kunne købes øl, vin og vand til middagen.

Tilmeld dig her

 

Støt kulturkampen!

Tak fordi du læser vores artikler. Hos Årsskriftet Critique ønsker vi at udfordre samfundsdebatten og særligt udvikle den borgerlige og konservative samfundskritik. Derfor kræver vi heller ikke betaling for vores online-stof og har ikke tænkt os at gøre det.

Men vi har ingen reklameindtægter, ingen rige onkler og ingen adgang til offentlig støtte. Derfor er vi afhængige af dit økonomiske bidrag for at holde gryden i gang. Vi tager med glæde imod bidrag af alle størrelser.

Ved at støtte os, støtter du en fremtid for en velfunderet, nuanceret borgerlig idé- og samfundsdebat og er med til at brede den borgerlige samfundskritik ud til flere. Ved brug af Paypal kan du sågar oprette en fast månedlig donation. Vi takker for dit bidrag.

Støt Årsskriftet Critique via MobilePay!