Ny bog: Arild Hald Kierkegaard – National identitet

Første december udgiver forlaget Munch & Lorenzen historikeren Arild Hald Kierkegaards (1979-2012) værk om tidlig national identitet, National identitet i Snorre Sturlusons Heimskringla. Bogen udgør Arild Hald Kierkegaards vigtige bidrag til debatten om nationer og national bevidsthed i førmoderne tid.

Den er redigeret og forsynet med fyldigt forord af magister Adam Wagner, forfatter til Danskhed i middelalderen.

Om bogen

I nærværende bog kastes der lys over Snorre Sturlusons Heimskringla – den kendte samling af norske kongesagaer skrevet omkring 1230 af denne islandske stormand. Nærmere bestemt undersøges det, hvorvidt der i værket kan findes eksempler på og udtryk for etnisk og national identitet samt etnisk og national tankegang.

Heimskringla har længe været anset for et nationalt norsk værk præget af et politisk ønske om at styrke det norske rige og den norske kongemagt, men der er flere nationale og etniske lag i teksten end dette, hvilket belyses.

Læseren får en god indføring i forskningsdiskussionen og bliver klogere på, hvordan man som nordisk stormand i det 13. århundrede kunne se på verden, hvad man forstod ved et folk og ved det at være norsk eller islandsk, samt hvilke etniske eller nationale følelser og synspunkter, der kunne spille ind, når beslutninger skulle træffes.

Bogen er skrevet med brod mod den såkaldte modernistiske retning, som var næsten enerådende inden for „nationalismeforskningen“ indtil for få år siden, og de vigtigste teoretikere af denne skole behandles, ligesom der også fremføres repræsentanter for andre teoretiske retninger, der kan frembyde en alternativ forståelse af etnicitet og nationalitet i fortiden.

National identitet i Snorre Sturlusons Heimskringla er et uomgængeligt bidrag til den løbende diskussion om etnicitet og national identitet i middelalderen, ikke mindst fordi forståelsen af, hvordan det nationale og etniske fremtræder i et så centralt værk som Heimskringla, er en nødvendig brik til en overordnet forståelse af det nationale og etniske i nordisk middelalder overhovedet.

Bogen er forsynet med et forord af Adam Wagner, der skrev Danskhed i middelalderen.

Arild Hald Kierkegaard (1979-2012) var cand.mag. i historie og nordisk filologi. Denne bog er hans afsluttende speciale fra Københavns universitet. Arild Hald Kierkegaard var desuden aktiv i sprogdebatten bl.a. som redaktør af tidsskriftet Budstikken og ved at skrive artikler til bl.a. tidsskrifterne Critique og Nomos. Han leverede desuden en række kronikker til Flensborg Avis om historiske og sproglige emner. I nærværende arbejde beriger begge Arild H. Kierkegaards fag gensidigt hinanden.

Bestil bogen

Bogen koster 225 kr. men kan forudbestilles frem til og med 25/11 til kun 199 kr. inkl. levering. Bogen fremsendes ved udgivelse 1/12. Bestil her eller brug nedenstående formular.

 

Støt kulturkampen!

Tak fordi du læser vores artikler. Hos Årsskriftet Critique ønsker vi at udfordre samfundsdebatten og særligt udvikle den borgerlige og konservative samfundskritik. Derfor kræver vi heller ikke betaling for vores online-stof og har ikke tænkt os at gøre det.

Men vi har ingen reklameindtægter, ingen rige onkler og ingen adgang til offentlig støtte. Derfor er vi afhængige af dit økonomiske bidrag for at holde gryden i gang. Vi tager med glæde imod bidrag af alle størrelser.

Ved at støtte os, støtter du en fremtid for en velfunderet, nuanceret borgerlig idé- og samfundsdebat og er med til at brede den borgerlige samfundskritik ud til flere. Ved brug af Paypal kan du sågar oprette en fast månedlig donation. Vi takker for dit bidrag.

Støt Årsskriftet Critique via MobilePay!