Køb tidsskriftet Replique, årgang 3 & 4

Efter laaaaang ventetid og mange forespørgsler har vi endelig fået optrykt 3. og 4. årgang af vores kultur- og anmeldelsestidsskrift Replique. De to årgange udgør 244 sider og sælges samlet af vores forlag Munch & Lorenzen fra 20. marts for 250 kr.

Men du kan også forudbestille Replique årgang 3 & 4 og nøjes med at betale 175 kr. Du skal blot udfylde denne bestillingsformular senest 19/3.

forudbestilling er nu lukket.

Hvad indeholder årgang 3 & 4

Årgang 3 & 4 indeholder alle artikler fra Replique udkommet i årene 2013 og 2014. Bogen indeholder tænksomme anmeldelser, kløgtigt kulturstof og knivskarpe borgerlige holdninger fra en række af landets bedste skribenter.

Årgang 4

Sandheden om 1864
Jens Wendel-Hansen
Traditionelle individualister
Jon A.P. Gissel
Requiem for konservatismens intellektuelle
Nikolaj Bøgh
Ved jorden at blive, det tjener os bedst
Mikael Brorson
Ansvar uden fri vilje?
David Munk Bogballe
Viktor Orbáns Ungarn
Daniel Fabricius
Store K og vores tid
Johan Chr. Nord
Den gode utopis undergang
Anders Orris
Laissez faire-kapitalismens fald
Bjørn Rasmussen
Den gode utopis undergang
Anders Orris
Verdenskrigen og det moderne skvat
Christian Egander Skov
Når venstrefløjen bliver national
Katrine Winkel Holm
Tro, viden og den frie vilje
Jon A.P. Gissel
Ukraine og højrenationalismen
Jacob Christiansen Senholt
Det socialkonservative kompas
Mai Mercado
Rummeligheden, der blev væk
Jens Lei Wendel-Hansen
Den udødelige utopi
Anders Orris
Dannelsen forfra
Morten Kvist
Demokratiets grundlag
Anne-Bjørg Kjærhus
Mennesket som fortælling
Rasmus Pedersen
Når konservative udmeldinger går godt – og galt
Rasmus Jarlov
Holocaust og den moderne eskatologi
Jon Eirik Lundberg
En vandring ad totalitarismens sti
Kuzma Pavlov
I flæsket på EU’s fredsmyte
Nikolaj Bøgh
Essensen af eksistensen
Birgit Bertung
Kongen og magten
Jens Wendel-Hansen
Kontinuitet og radikalisme
Jacob Aarslev

Årgang 3

Ensidighed i Danmarks Radio
Ole Hyltoft
Vedrørende tidsånden
Anders Orris
Livet på samfundets bund
Jonatan Forsberg-Gillving
Imod det vægtløse menneske
Agnete Raahauge
Stat eller utopi?
Rasmus Pedersen
Pengenes væsen – og finanskrisens
Bjørn Rasmussen
A Sort of Homecoming – en essayistisk introduktion til U2
Anders Orris
Når tomme tønder buldrer
Christian Egander Skov
Den liberalkonservative dunder
Rune Kristensen og Kian Schmüker Conteh
Den liberalkonservative tomhed
Kim Møller
Fyrtårnet og det forliste parti
Christian Egander Skov
Schmitt på dansk
Jakob C. Senholt
Giver Grundtvig stadig mening?
Esben Lunde Larsen
Æstetikersyge – en lille dissektion
Johan Christian Nord
Waugh og folkets krig
Christian Egander Skov
Det amoralske samfund
Mikael Brorson
En tur i elfenbenstårnet
Jens Wendel-Hansen

Gryende pessimisme
Anders Orris
Myter og virkelighed
Mogens Camre
Svenske tilstande
Johan Christian Nord
Demokratiske skyggesider
Johan Christian Nord
Indvandringen og velfærdsstaten
Erik Winther Paisley
Konservatisme i en kold tid
Annemette Simone Møller

OK – men hvad er nu Replique?

Replique er et selvstændigt kulturtidsskrift, der udkommer i tilslutning til Årsskriftet Critique. Replique er gratis og udkommer løbende på nettet med ca. 2 artikler om måneden. Vi fokuserer på det bredere kulturstof, den dybdegående boganmeldelse og den tænksomme samfundsdebat.

Udgangspunktet for nærværende tidsskrift er, at kultur har betydning. Hvis kulturkampens frontkæmpere har troet på muligheden for at vinde kampen uden at tale om kultur, har de taget fejl. Et af formålene med tidsskriftet Replique vil være at bidrage med et mere positivt svar på spørgsmålet om, hvordan vi forstår kultur.

Vi holder på, at kultur i sig selv har værdi, men at al kultur ikke er af samme værdi. At det er muligt og nødvendigt at skelne mellem de store værker og personligheder, der afgørende præger vores selvforståelse, og det lette og overfladiske, der vil blive glemt; samt at kulturen er for vigtig til at blive overladt til politisk ensidighed.

Den kultur, vi lever i, kan ikke skabes eller genskabes i nuet af den ideologiske kulturforståelse, der altid lader det politiske gå forud for analysen og dermed tilsidesætter værket. Netop fordi kulturen er det fælles, historiske grundlag, vi altid-allerede står på, er skellet mellem det høje og det lave vigtigt, fordi det lader os forstå hvad der er modsat den ideologiske kritiks hvad der burde være.

Tidsskriftet Replique har en selvstændig redaktion, der består af cand.mag. Rasmus Pedersen (ansvh), cand.mag. Anders Orris, stud.theol. Mikael Brorson og cand.mag., ph.d. Christian E. Skov

 

Støt kulturkampen!

Tak fordi du læser vores artikler. Hos Årsskriftet Critique ønsker vi at udfordre samfundsdebatten og særligt udvikle den borgerlige og konservative samfundskritik. Derfor kræver vi heller ikke betaling for vores online-stof og har ikke tænkt os at gøre det.

Men vi har ingen reklameindtægter, ingen rige onkler og ingen adgang til offentlig støtte. Derfor er vi afhængige af dit økonomiske bidrag for at holde gryden i gang. Vi tager med glæde imod bidrag af alle størrelser.

Ved at støtte os, støtter du en fremtid for en velfunderet, nuanceret borgerlig idé- og samfundsdebat og er med til at brede den borgerlige samfundskritik ud til flere. Ved brug af Paypal kan du sågar oprette en fast månedlig donation. Vi takker for dit bidrag.

Støt Årsskriftet Critique via MobilePay!