Vedrørende tidsånden

Hvem former tidsånden? Ny bog af Nils Gunder Hansen ser gennem en række store personers virke tilbage på det 20. århundredes Danmarkshistorie, fra Hal Koch og Løgstrup til Anders Fogh, og anmeldes her af Anders Orris.

Idéen med at efterspore tidsånder er god. De fleste kan genkalde sig overordnede forestillinger om eksistensen af en bestemt tidsånd, der dominerer en epoke eller et årti. De alvorlige 1950’ere med deres institutionaliserede mådehold. De frigjorte 1960’ere – og her sigtes der, modsat vanlige forestillinger, altså primært til årtiets sidste halvdel, der så eftertrykkeligt kom til at overskygge første halvdel. I hvert fald i nærværende anmelders optik. De vilde 1970’ere med universitetsmarxisme, økonomisk krise og Mogens Glistrup og Erhard Jacobsen. De modsætningsfyldte 1980’ere; yuppier og bz’ere.


Set fra nærværede anmelders stol forekommer f.eks. inddragelsen af Hans-Jørgen Nielsens let besynderlige værk Den fraktale boogie fra 1991 knap så indlysende i en koncis gennemgang af tidsånderne fra 1940 til 2010, tilmed i en periode der ellers ikke får en så vægtig behandling, men så fylder omtalen af bemeldte værk jo heller ikke mere end et par sider. Omvendt er der også udvalgte aktører og værker, der så havde fortjent mere opmærksomhed. Søren Krarups Demokratisme er (for) oplagt at udpege, dens ry er alment tiltagende, men så i stedet Bettina Heltbergs sublime erindringer Hvor der handles, som også kun får et par siders plads i bogen.

Støt kulturkampen!

Tak fordi du læser vores artikler. Hos Årsskriftet Critique ønsker vi at udfordre samfundsdebatten og særligt udvikle den borgerlige og konservative samfundskritik. Derfor kræver vi heller ikke betaling for vores online-stof og har ikke tænkt os at gøre det.

Men vi har ingen reklameindtægter, ingen rige onkler og ingen adgang til offentlig støtte. Derfor er vi afhængige af dit økonomiske bidrag for at holde gryden i gang. Vi tager med glæde imod bidrag af alle størrelser.

Ved at støtte os, støtter du en fremtid for en velfunderet, nuanceret borgerlig idé- og samfundsdebat og er med til at brede den borgerlige samfundskritik ud til flere. Ved brug af Paypal kan du sågar oprette en fast månedlig donation. Vi takker for dit bidrag.

Støt Årsskriftet Critique via MobilePay!