Et fortrængt kapitel af antibrandesianismens historie

hnAf cand.theol. Martin Ravn

Der kan næppe herske nogen tvivl om, at radikalismen var den ideologi, der gik sejrende ud af det 20. århundredes Danmark. Og man skal være uvidende eller ualmindeligt blåøjet, hvis man ser det 21. århundredes første årtis såkaldte kulturkamp som andet end bølge-skvulp. Kulturkampen har ikke væltet radikalismens dominans i vort åndsliv.

Tænk blot på den overmåde populære DR-tv-serie ”Borgen”, som nogenlunde er en fiktionalisering af Det radikale Venstres parti-program. Tænk på Nikolaj Arcels spillefilm En kongelig affære, hvis portræt af Struense-perioden bedst kan betegnes som en biedermeier-udgave af den radikale historietradition fra det 20. århundrede. Og overvej endelig, at da landets nyudnævnte kulturminister Marianne Jelved i 2012 skulle anbefale bøger til en gratisavis’ læsere, da satte hun øverst på sin liste Politiken-redaktør Bo Lidegaards ”En fortælling om Danmark i det 20. århundrede” , som med sin positive vurdering af samarbejdspolitikken og af skikkelser som P. Munch – meget andet kunne nævnes – netop er indbegrebet af klassisk radikal historieskrivning.

Intet af dette er overraskende, og netop derfor er det interessant. Man kan kalde det typiske tilfælde, fordi det er tilfældige nedslag, der viser noget typisk og generelt. Men selvom radikalismen i dag er toneangivende i den offentlige debat, så er den jo ikke nogen selvfølgelighed. At den ikke er det, og hvorfor den ikke er det, bliver tydeligt, hvis man studerer Harald Nielsens (1879-1957) kritiske for-fatterskab.

Vil du læse resten? Bestil Årsskriftet Critique 2013 for kun 125 kr. Årsskriftet sendes direkte til din adresse og indeholder over 200 siders artikler om den borgerlige og konservative idé- og samfundsdebat.

Martin Ravn (f.1984) er cand.theol. fra Københavns Universitet.

Støt kulturkampen!

Tak fordi du læser vores artikler. Hos Årsskriftet Critique ønsker vi at udfordre samfundsdebatten og særligt udvikle den borgerlige og konservative samfundskritik. Derfor kræver vi heller ikke betaling for vores online-stof og har ikke tænkt os at gøre det.

Men vi har ingen reklameindtægter, ingen rige onkler og ingen adgang til offentlig støtte. Derfor er vi afhængige af dit økonomiske bidrag for at holde gryden i gang. Vi tager med glæde imod bidrag af alle størrelser.

Ved at støtte os, støtter du en fremtid for en velfunderet, nuanceret borgerlig idé- og samfundsdebat og er med til at brede den borgerlige samfundskritik ud til flere. Ved brug af Paypal kan du sågar oprette en fast månedlig donation. Vi takker for dit bidrag.

Støt Årsskriftet Critique via MobilePay!