En hyldest til ytringsfriheden

Lars Hedegaard har siden Trykkefrihedsselskabets stiftelse været en kontroversiel figur i den danske offentlighed. Han er blevet kendt som en af de skrappeste kritikere af ikke-vestlig indvandring, og af sine modstandere anklaget for racisme. Af sine venner ses han derimod som en forkæmper for ytringsfrihed og forpligtelsen til at sige sandheden, uanset om den taler den politiske korrekthed midt imod.

Det rygte, man ynder at udsprede om Trykkefrihedsselskabets nagelfaste ideologiske og politiske indplacering, vises effektivt tilbage ved den simple forekomst af forskelligartede positioner, der ikke nødvendigvis har mere tilfælles end den grundholdning, at man nægter at give køb på dén frihed, som forne slægter har blødt for.

Om samtidens journalistiske spirer hedder det således et sted – hvilket nok anede mig, også før jeg fik empirisk belæg herfor – at disses historiske viden kan ligge på et meget lille sted, hvorfor de i deres ’arbejde’ lader sig lede af noget ganske andet end saglig viden: »deres eneste pejling – de har ikke nogen hjemmefra eller fra uddannelsesinstitutionerne – er den »politiske korrekthed«, der hersker på redaktionerne«

Støt kulturkampen!

Tak fordi du læser vores artikler. Hos Årsskriftet Critique ønsker vi at udfordre samfundsdebatten og særligt udvikle den borgerlige og konservative samfundskritik. Derfor kræver vi heller ikke betaling for vores online-stof og har ikke tænkt os at gøre det.

Men vi har ingen reklameindtægter, ingen rige onkler og ingen adgang til offentlig støtte. Derfor er vi afhængige af dit økonomiske bidrag for at holde gryden i gang. Vi tager med glæde imod bidrag af alle størrelser.

Ved at støtte os, støtter du en fremtid for en velfunderet, nuanceret borgerlig idé- og samfundsdebat og er med til at brede den borgerlige samfundskritik ud til flere. Ved brug af Paypal kan du sågar oprette en fast månedlig donation. Vi takker for dit bidrag.

Støt Årsskriftet Critique via MobilePay!