Det politiske og tilværelsens orden

Forholdet mellem religion og politik er omdiskuteret – både den liberalistiske højrefløj og venstrefløjen er kritiske over for forbindelsen. I denne kronik skriver nyvalgt MF’er Christian Langballe om denne forbindelse mellem religion og politik, og hvorfor den er vigtig. Langballe fremhæver blandt andet, at kristendommen virker som en bremse mod revolutionære eksperimenter som vi kender dem fra totalitære styrer. Samtidig leverer Langballe en kritik af den nye regering, der netop forsøger at nedbryde dette centrale forhold mellem kristendom og Folketing.

Vores væsentligste opgave er at lovgive i synderes verden og dermed værne om tilværelsens orden til gavn for Danmark og det danske folk. Hermed også sagt, hvad politik ikke er. Det er ikke en vej til et paradissamfund, sådan som moderne revolutionære ideologer har hævdet.

Det revolutionære dogme er, at virkeligheden ikke er til på forhånd, men at den er noget, som politikerne skaber. På den måde bliver politikerne til sociale entreprenører, der former og skaber det nye samfund, det nye menneske. De anerkender ikke, at tilværelsen har en orden, og de anerkender ikke arvesynden. Vi kender den form for revolu-tionær tænkning fra forkromede totalitære ideologier som kommunismen, men den findes også i en postmoderne, kulturrelativistisk light-udgave, der bedst kan sammenfattes med ordet: Multikulturalismen.

Støt kulturkampen!

Tak fordi du læser vores artikler. Hos Årsskriftet Critique ønsker vi at udfordre samfundsdebatten og særligt udvikle den borgerlige og konservative samfundskritik. Derfor kræver vi heller ikke betaling for vores online-stof og har ikke tænkt os at gøre det.

Men vi har ingen reklameindtægter, ingen rige onkler og ingen adgang til offentlig støtte. Derfor er vi afhængige af dit økonomiske bidrag for at holde gryden i gang. Vi tager med glæde imod bidrag af alle størrelser.

Ved at støtte os, støtter du en fremtid for en velfunderet, nuanceret borgerlig idé- og samfundsdebat og er med til at brede den borgerlige samfundskritik ud til flere. Ved brug af Paypal kan du sågar oprette en fast månedlig donation. Vi takker for dit bidrag.

Støt Årsskriftet Critique via MobilePay!