Traditionens historie

Tradition er blevet et omstridt begreb i den politiske debat, men er fænomenet på vej retur? Tilsyneladende, men ikke uden problemer, hvis man spørger dr. phil. Knud Wentzel, der har skrevet Rend mig… Et essay om tradition. I denne artikel anmelder Rasmus Pedersen Wentzels behandling af traditionen i dag.

Tanken om, at traditionen i det hele taget skulle tage aktiv del i livet er for moderne mennesker næsten utænkelig; når traditionen optræder for det moderne menneske, er det altid som led i selvrealisering. Det er svært at tro på, at alle par, der gifter sig i kirker, bekender sig til den kristne tro. Kirken og den hvide kjole er tradition uden autoritet, smykker, individet hiver op fra ”gamle dage”-skuffen.

Overordnet set er Wentzels korte bog imponerende, først og fremmest fordi den, sin længde i betragtning, er ufatteligt perspektivrig. Dens essayistiske afsnit om traditionen i dag vil være interessante for enhver politisk interesseret, dens korte danske litteraturhistorie trækker nye linjer og opstiller væsentlige skel. Mest af alt udmærker den sig ved at være en grun-dig behandling af et emne, der på trods af at være så omdiskuteret, sjældent bliver beskrevet med så stor viden og skarpsyn.

Støt kulturkampen!

Tak fordi du læser vores artikler. Hos Årsskriftet Critique ønsker vi at udfordre samfundsdebatten og særligt udvikle den borgerlige og konservative samfundskritik. Derfor kræver vi heller ikke betaling for vores online-stof og har ikke tænkt os at gøre det.

Men vi har ingen reklameindtægter, ingen rige onkler og ingen adgang til offentlig støtte. Derfor er vi afhængige af dit økonomiske bidrag for at holde gryden i gang. Vi tager med glæde imod bidrag af alle størrelser.

Ved at støtte os, støtter du en fremtid for en velfunderet, nuanceret borgerlig idé- og samfundsdebat og er med til at brede den borgerlige samfundskritik ud til flere. Ved brug af Paypal kan du sågar oprette en fast månedlig donation. Vi takker for dit bidrag.

Støt Årsskriftet Critique via MobilePay!