Den amoralske liberalisme

Fra både højre og venstre skydes der i disse år med skarpt mod liberalismen; i denne artikel anmelder Christian H. Skov Against Liberalism af John Kekes, der søger at påvise liberalismens mangler fra et logisk-filosofisk udgangspunkt, med den grundlæggende påstand, at liberalismens to mål, at fremelske autonomi og begrænse ondskab, er uforenelige.

Opgaven med at forstå liberalismen tages alvorligt, der gås planmæssigt frem og der henvises løbende til en bred kam af liberale politiske filosoffer, der spænder over figurer som John Locke og Robert Nozick til John Rawls og Jean-Jacques Rousseau. Det er bogens svaghed, at liberalismen findes i så mange facetter, at det ganske enkelt ikke lader sig gøre at opstille en nogenlunde kohærent definition, der kan indfange alt fra klassisk liberalisme til egalitær socialliberalisme.

Kekes anfører således, at ethvert menneske har dyder såvel som laster og fjerner man skrankerne for autonomien, sættes ikke kun dyderne fri, men også lasterne. Det forhold, at der findes udbredt ondskab, som skyldes menneskelig handling – det være sig autonom eller ej – vidner om, at menneskelig handling motiveres af laster såvel som af dyder.