De konservative og Landstinget 1915

Jens Wendel-Hansen går i sin artikel bag om den proces, der endte med 1915-grundloven. Denne grundlov er mest kendt for at have givet kvinderne stemmeret og for at have nødvendiggjort Højres udvikling til Det Konservative Folkeparti. Man har været tilbøjelig til at glemme den konservative kritik af denne grundlov, og at denne kritik på mange måder viste sig korrekt. Grundloven, der ikke fik lov at stå uimodsagt særlig længe, betød på mange måder enden for den aristokratiske, politiske, som havde spillet så stor en rolle i dansk historie.

”Hvordan gik det så? De konservative partiers indlæg i denne debat giver i høj grad indtryk af et andet samfundssyn end de såkaldt demokratiske partiers. Hvorvidt man kunne kalde det konservative standpunkt demokratisk, var der nok tvivl om, men formodentlig var det for de konservative ikke så vigtigt, hvilken term, man valgte at bruge.”

”Landstinget endte med – i hvert fald på lang sigt at blive et ekko af Folketinget. I 1936 blev Landstingets flertal og Folketingets flertal det samme, hvilket det i det store og hele forblev indtil ændringen af grundloven i 1953. Ved denne ændring nedlagdes Landstinget netop med begrundelsen, at Landstinget kun var et ekko af Folketinget, og at det således havde mistet sin berettigelse”

Jens Wendel-Hansen (f. 1983) er BA, stud. mag. og ph.d.-studerende i historie ved Aarhus Universitet.

Printervenlig udgave

Årsskriftet Critique bringer artikler fra og om den konservative og borgerlige kultur-, idé- og samfundsdebat. Det udkommer hvert efterår og indeholder over hundrede siders forskning, formidling, essays, polemik, politik og debat. Du kan bestille det her.