Martin Luther og den verdslige øvrighed

Martin Luther er protestantismens fader. Hans tænkning og hans opgør med katolicismens forvanskning af kristendommen er en fundamental del af den danske arv. Christian H. Skov introducerer i sin artikel Martin Luthers tanker om den verdslige øvrighed og diskuterer relevansen af Luthers statsfilosofi, som kan forstås som en konservativ tænkning.

”Luthers tanker har i høj grad politisk relevans, idet de dels danner rammen for hele vores måde at tænke politisk, og dels er blevet farligt aktuelle i takt med at samfundets lutherske grundlag udfordres af kræfter, der på mærkværdig vis ligner dem, Luther i sin tid gjorde op med.”

”Udgangspunktet for Luther er at det kristne evangelium ikke er et politisk skrift. Det politiske er derimod det verdslige. Men da modsætningen åndelig/verdslig beror på kristendommen, skal også verdsligheden forstås indenfor en kristen forståelsesramme.”

”Hvor øvrigheden altså har at gøre med at fremme et bestemt værdisæt, må den i en luthersk optik være konservativ, og ikke som totalitarismen radikal, nyskabende og omvæltende – indgangsvinklen for øvrigheden må derfor være pragmatisk snarere end idealistisk, idet dens ret til at beskæftige sig med dette område beror på værdigrundlagets relevans for det ydre menneske og samfundsordenens beståen”

Christian H. Skov (f. 1985) studerer historie og religion ved Aarhus Universitet, Forretningsudvalgsmedlem i Konservativ Ungdom og næstformand i Konservative Studenter. Endvidere er han redaktør på nærværende tidsskrift.

Printervenlig udgave

Årsskriftet Critique bringer artikler fra og om den konservative og borgerlige kultur-, idé- og samfundsdebat. Det udkommer hvert efterår og indeholder over hundrede siders forskning, formidling, essays, polemik, politik og debat. Du kan bestille det her.

 

Støt kulturkampen!

Tak fordi du læser vores artikler. Hos Årsskriftet Critique ønsker vi at udfordre samfundsdebatten og særligt udvikle den borgerlige og konservative samfundskritik. Derfor kræver vi heller ikke betaling for vores online-stof og har ikke tænkt os at gøre det.

Men vi har ingen reklameindtægter, ingen rige onkler og ingen adgang til offentlig støtte. Derfor er vi afhængige af dit økonomiske bidrag for at holde gryden i gang. Vi tager med glæde imod bidrag af alle størrelser.

Ved at støtte os, støtter du en fremtid for en velfunderet, nuanceret borgerlig idé- og samfundsdebat og er med til at brede den borgerlige samfundskritik ud til flere. Ved brug af Paypal kan du sågar oprette en fast månedlig donation. Vi takker for dit bidrag.

Støt Årsskriftet Critique via MobilePay!